Den Intertropiske Konvergens Zone | VG3

Projecter »

Den Intertropiske Konvergens Zone

I Atlanten er den Intertropiske Konvergens Zone (ITCZ).

I de tropiske egne støder man ofte på områder med atmosfærisk konvektion. En af disse områder i Atlanten er den Intertropiske Konvergens Zone (ITCZ). ITCZ opstår omkring Ækvator i en bælte på et par breddegrader, hvor nordøst og sydøst passatvindene skaber konvergens i overfladevindene.

Placeringen af ITCZ i Atlanten afhænger af årstiden. Når det er forår på den nordlige halvkugle er ITCZ tæt på Ækvator i den vestlige del hvorimod den er placeret i den østlige del af Atlanterhavet, omkring 10-15 grader nord i August.

WEATHER_8_L.jpg

Da ITCZ er tæt forbundet med konvektive skyer og nedbør er det et fænomen der ofte ses i de geostationære satellitobservationer.

Figuren nedenunder viser et eksempel fra kanal IR 10.8, hvor man kan genfinde ITCZ i Atlanterhavet.

WEATHER_10_L.jpg

Vanddamp
Det vanddamp signal som man kan se i observationer fra kanal WV 6.2 kommer primært fra den øvre del af troposfæren fra omkring 320 hPa.

Figuren nedenfor viser et eksempel på et billede fra denne kanal. Den hvide linje indikerer et tværsnit, hvor man har trukket data ud fra en numerisk vejrmodel. Dette tværsnit er vist i figuren til venstre.

WEATHER_9_L.jpg

Som man kan se fra de to figurer er der ved 320 hPa (rød linje i højre figur) en god overensstemmelse mellem gråtonerne i satellitbilledet og vandampindholdet på dette niveau (tør luft = orange, våd luft = cyan).

Det mørke område i midten af tværsnittet på satellitbilledet er således sammenfaldende med et område med tør luft, vist som et orange område.