Baggrund | VG3

Projecter »

4079
Baggrund

Kap Horn ligger som det sydligste punkt i ø-gruppen syd for Ildlandet i Sydamerika.

KH_10_L.jpg

Vejr
Vindkort målt fra satelitter
Klima
Havets temperatur og havstrømme
Storm ved Kap Horn da Vædderen sejlede forbi

Kap Horn ligger som det sydligste punkt i ø-gruppen syd for Ildlandet. Set fra optiske satellitdata i Google Earth er det tydeligt at Kap Horn er bevokset. Vegetationen trives godt fordi der er god nedbør i området. Der er dog ingen træer på grund af virkelig meget blæst.

KH_2_L.jpg

Det er køligt året rundt. Kap Horn ligger på den sydlige breddegrad 55° 59' 00''.

Til sammenligning ligger Frederiksværk, Odder og Skjern på cirka 55° 59' 00'' nordlig bredde. I Danmark vokser som bekendt mange træer. Både Kap Horn og Danmark ligger i tempererede klimabælter.

KH_3_L.jpg

Den planlagte rute for Galathea 3 er vist sammen med et satellitkort af bølgehøjden observeret den 22. december 2006. Bølgerne ændres dag for dag.

For at lære mere om bølger set fra satellit, se projektet Satellit altimetri.

Vejr

Vejret ved Kap Horn er et kapitel for sig. Det er domineret af voldsomme lavtryks-passager og hyppige storme. Vinden blæser fra vest mod øst. Eftersom ingen af kontinenterne blokerer for den vestlige vind kloden rundt på disse sydlige breddegrader, er der så at sige frit spil for stærke storme, som hærger over store områder. Dermed er der grobund for dannelse af voldsomme bølger. Alt i alt udgør Kap Horn et notorisk farligt sted for skibstrafik.

Vejret ved Kap Horn kan man til enhver tid finde hos DMI under Verdensvejr

DMI
(Bemærk, åbner et nyt vindue!)

KH_4_L.jpg

På øen Isla Diego Ramires i det allersydligste Chile er hentet en vejrudsigt. Det ses at der er meget kraftig vind, udsigt til nedbør og lave temperaturer i dagene fra den 3. til 8. januar 2007.

Vejret over Sydhavet kan du læse om med mange detaljer. Detaljerede vejrudsiger specifikt for Galathea 3 kunne følges ekspeditionen rundt. Disse blev beregnet på Risø DTU, se metoden http://virtuelgalathea3.dk/projekt/vejrudsigt-galathea-3

Lær i øvrigt om verjudsigter i projektet Hvordan bliver vejret?

Vindkort målt fra satelitter

KH_5_L.jpg

QuikSCAT satellitten observerede vinden over havet for det meste af kloden hver dag indtil november 2009 da den stoppede efter 10 års virke. Især i områder som Kap Horn er det interessant at følge stormene.
KH_6_L.jpg

Fra Envisat satellitten observerer ASAR instrumentet også Jorden. De billeder der dannes fra ASAR har en høj rumlig opløsning, så man kan se mange flere detaljer i vindkort fra Envisat ASAR end fra QuikSCAT.
KH_7_L.jpg

Et eksempel på vinden over havet set nær Kap Horn er vist som oversigt og med zoom ved øerne Islas de los Estados (Argentina). I det zoomede billede nær kysten kan man se en læ-skygge virkning syd for øerne (blåt område viser lav vind). Vinden kommer fra nordøst.

For at lære mere om vinden over havet målt fra satellit, se projektet Vinden.

Klima

KH_8_L.jpg

Vejret er variationerne fra dag til dag, hvorimod klimaet er langtids-middel af vejret. Klimaet af nedbør og temperatur målt på Isla Diego Ramires viser også et køligt og meget regnfuldt klima.
KH_9_L.jpg

Ved at tage vindkort fra samtlige de dage der er målt vind fra QuikSCAT satellitten siden sommeren 1999 kan man beregne vindklimaet. Det er vist som en vindrose fra området ved 67.5 grader vest og 56.5 grader syd fra perioden den 19. juli 1999 til den 31. december 2006 (i alt 4525 observationer).

Det ses at vindklimaet er meget voldsomt. Middelvinden er 11.2 m/s, hvilket er meget højt. Man kan f.eks. sammenligne vind-energi ved Kap Verde og i Danmark ved at se projektet Vindkraft: Kap Verde.

Det kan oplyses at ved Kap Horn er Weibull A 12.88 m/s og Weibull k 2.44 beregnet udfra QuikSCAT vindkortene.

Havets temperatur og havstrømme
Eftersom Kap Horn ligger på den sydlige halvkugle er det sommer i december, januar og februar.

KH_10_L.jpg

Havets temperatur ved Kap Horn på en sommerdag er vist. Havtemperaturen er observeret fra satellit den 3. januar 2007. Det ses at vandet er køligt ved Kap Horn cirka 8 grader. For at lære mere om havets temperatur målt fra satellit, se Havtemperaturen.

Som så mange andre fænomener, er havstrømmene omkring Antarktis helt specielle. Havstrømmen omkring Antarktis kaldes for den Cirkumpolare Strøm. Det er en kold strøm, der flyder fra vest mod øst rundt omkring Antarktis og transporterer omkring 130 millioner kubikmeter vand igennem Drake Passagen hvert sekund. Dette gør den Cirkumpolare Strøm til en af de kraftigste strømme, der eksisterer.

Strømmen er også unik, idet at det er det eneste sted på jorden, hvor der eksisterer en havstrøm, der kan løbe uendeligt uden at ramme land, hvilket minder om forholdene i atmosfæren. På grund af de specielle vejr og hav fænomener omkring Antarktis finder man ekstreme betingelser i f.eks. bølgehøjder, og variabiliteten er i det hele taget enorm i dette område. Således er der mange temperaturfronter, der adskiller det kolde vand omkring Antarktis fra det varmere vand på højere breddegrader.

Storm ved Kap Horn da Vædderen sejlede forbi

Week06_2007_Full.jpg

Vædderen var på vej fra Antarktis mod Kap Horn, da en meget stærk storm blev varslet. Satellitbilledet viser hvorledes stormen drejede med uret rundt om lavtrykket i det nederste venstre hjørne i billedet. Samtidig bevægede lavtrykket sig mod øst og dermed direkte over mod Kap Horn. Vindhastigheden over havet for hele verden observeret 1 februar 2007 fra QuikSCAT satellitten. En voldsom storm ses lige vest for Kap Horn, der er det sydligste punkt i Sydamerika. Stormen er vist med lilla og sorte farver. Det betyder vindstyrke på 40 til mere end 50 knots svarende til 20 m/s til mere end 25 m/s.
kh-rute.jpg

Kaptajnen på Vædderen valgte at undgå det værste af stormen ved at sejle ind gennem Magellanstrædet ved Argentinas kyst i stedet for at sejle op langs Chiles vestkyst ved Kap Horn. Vædderen befandt sig i pænt vejr mellem Antarktis og Kap Horn den 31. januar. Vinden var 6 m/s fra nordøst. Et halvt døgn senere var Vædderen i Chile i Magellanstrædet og skibsdata viser vinden var 30 m/s fra vest. Dermed var det en god beslutning at sejle i læ for stormen gennem Argentina, selv om man dermed ikke kunne forske (observere vind mm.) ombord i de cirka 15 timer som det tog at passere argentinsk farvand, idet der ikke var forskningstilladelse der.

Blogs og andet fra Risø DTU under Galathea se http://www.risoe.dtu.dk/Research/sustainable_energy/energy_systems/proje...