Vindkraft: Kap Verde | VG3

Vindkraft: Kap Verde

Kap Verde er en ø-gruppe i Atlanterhavet cirka 500 km vest for Senegal i Afrika.

Navnet ’Cabo Verde’ er portugisisk og kan oversættes til ’Det Grønne Forbjerg’.

Navnet indikerer at øerne engang var meget grønne. Desværre er det meste af landet blevet til en ørken inden for det seneste århundrede – formentlig på grund af menneskelige aktiviteter, herunder brug af træ til brændsel.

I dag har Kap Verde meget begrænsede energi-kilder – ud over vinden!

Det meste af energien i Kap Verde dækkes af importeret brændbar energi (olie). Derfor vejer importen af energi tungt på handelsbalancen.

Ved at sammenligne vindkraft i Kap Verde og Danmark illustreres udfordringer og muligheder med vindkraft i et udviklingsland og et industriland. Begge lande har fantastiske vind-resourcer til vindkraft.

Fag: geografi og fysik gymnasier og hf.

Findes i: FyGeNV