Radar ser havis og isbjerge | VG3

Radar ser havis og isbjerge

De radarbilleder, som var tilgængelige under Galathea 3 ekspeditionen, viste først og fremmest havoverflader, men vi fandt også gode eksempler på radarbilleder af landområder, ikke mindst omkring de havne, ekspeditionen anløb.

Når man undersøger radarbilleder, er det med særlig henblik på:

* at se byer oppefra og følge deres udvikling gennem en vis periode
* at undersøge den stedse foranderlige havoverflade og især: forsøge at opdage forurening til havs!
* at foretage observationer af havisen og hjælpe med at navigere gennem isfyldt farvand.

Lad os derfor begynde med at se nærmere på nogle radarbilleder!

Husk at radarbilleder i modsætning til optisk-infrarøde optagelser ikke viser os nogen farver, men i stedet lader billederne os se en række andre karakteristika vedrørende overfladen.

De karakteristika har med graden af ruhed at gøre (rolig sø er blank, mens et oprørt hav ligner en ru flade) eller hænger sammen med, hvad genstande på jorden består af, dvs. materialet og dets fugtighedsgrad.

Fag: geografi gymnasier og hf.

Findes i: Ge
fig6-RadarCS3_6_L.jpg