Hvidblodede isfisk | VG3

Hvidblodede isfisk

Det var med stor spænding at John Fleng Steffensen og hans forskningskollegaer nåede den amerikanske forskningsstation Palmer Station på Antarktis. Efter 14 dages uafbrudt sejlads over det sydlige polarhav var der nu mulighed for at fange hvidblodede ishavsfisk. Der var bid!
Forskerne kunne undersøge iltforbrug, blodkredsløb og hjertefunktion hos det eneste hvirveldyr, der ikke har røde blodlegemer.

Findes i: Bi
isfisk-fig6.jpg