Bellona - en ø i Stillehavet | VG3

Bellona - en ø i Stillehavet

14 år efter at Galathea 2 ekspeditionen vendte hjem til Langelinie Kaj den 29. juni 1952 drog Sofus Christiansen (Professor fra Geografisk Institut) af sted til Salomonøerne i Stillehavet nærmere betegnet til øen Bellona. I en periode på ni måneder i 1965/1966 boede han på Bellona og studerede befolkningens liv og livsgrundlag. Dette studie mundede ud i hans doktor disputats ”Subsistence on Bellona Island” og det er især dette arbejde der inspirerede et forskerteam til at besøge bl.a. Bellona igen i forbindelse med Galathea 3 ekspeditionen.

Det er med afsæt i historiske og nyindsamlet materiale fra Galathea 3 ekspeditionen at denne case gennemgår og lægger op til diskussion af de naturgivne forhold og arealanvendelsen på Bellona.

I første halvdel af øvelsen anvendes satellitbilleder fra Landsat satellitten sammen med en digital højdemodel til at belyse dannelsen og de naturgivne forhold på Bellona.

I den anden halvdel af øvelsen fokuseres der på arealanvendelsen på Bellona med udgangspunkt i et satellitbillede fra QuickBird satellitten samt fotografier fra feltarbejdet i forbindelse med Galathea 3 ekspeditionen.

Fag: geografi, biolog og historie gymnasier og hf.

Findes i: GeBiHiNFATNV
Bellona_2_S.jpg