Zhanna Tiarova | VG3

Zhanna Tiarova

Zhanna Tiarova undersøger miljøforurening i krebs, musliger og snegle fra havets bund.

Zhanna Tiarova, er Ph.D. studerende ved Roskilde Universitets Center, Molekylærbiologi.

Zhanna Tiarova, Ph.D. studerende ved Roskilde Universitets Center.

Læs om Zhanna Tiarova i projektet om Miljøforurening

Projektet Miljøfremmede stoffer og metaller –havforurening i globalt perspektiv er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’. Projektet deltog på alle etaperne undtagen 7, 13 og 14.

Projects

mf01.jpg

Miljøprøver af mudder fra havbunden, bunddyr og fisk har givet os den første globale miljøbank.

Videos

Se i filmen hvad der findes på havbunden nær Australien.