Stiig Markager | VG3

Stiig Markager

Stiig Markager undersøger de mindste organismer og opløst organisk stof i havet kloden rundt.

Stiig Markager er seniorforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser, AU, og er udnævnt til adjungeret professor ved Københavns Universitet, Ferskvandsbiologisk Laboratorium.

Læs om Stiig Markager ved AU/ DMU og Stiig Markager på Galathea samt nyt om Stiig Markager .

Stiig leder projektet om Opløst Organisk Stof på Galathea. Projektet deltog på alle etaper.

Projektet Et globalt perspektiv på opløst organisk stof (DOM) og havets mindste organismer er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’.

Projects

1 Bakterier og virus i vandprve efter farvning.JPG

DOM, opløst organisk stof indeholder 97% af al kulstof i verdenshavet.

Videos

Se og hør om Galathea 3 ekspeditionen her på ved hjemad med klip fra mange steder kloden rundt.