Martin M. Larsen | VG3

Martin M. Larsen

Martin M. Larsen er akademisk medarbejder og QA-koordinator ved Danmarks Miljøundersøgelser, AU.

Akademisk medarbejder og QA-koordinator ved Danmarks Miljøundersøgelser, afdelingen for Marin Økologi ved Aarhus Universitet.

Martin M. Larsen deltog i Galathea i projektet om Miljøfremmede stoffer og tungmetaller, se http://galathea3.kvl.dk/deltagere/ og http://www.galathea3.kvl.dk/

Projects

mf01.jpg

Miljøprøver af mudder fra havbunden, bunddyr og fisk har givet os den første globale miljøbank.