Linus Malmquist | VG3

Linus Malmquist

Linus Malmquist undersøger snegle, musliger og krebs for miljøfremmede stoffer i havet ved Australien.

Linus Malmquist er cand. scient. og forskningsassistent på Roskilde Universitets Center, Molekylærbiologi.

Linus Malmquist, cand. scient. og forskningsassistent på RUC.

Læs om Linus Malmquist i projektet om Miljøforurening.

Projektet Miljøfremmede stoffer og metaller –havforurening i globalt perspektiv er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’. Projektet deltog på alle etaperne undtagen 7, 13 og 14.

Projects

mf01.jpg

Miljøprøver af mudder fra havbunden, bunddyr og fisk har givet os den første globale miljøbank.

Videos

Se i filmen hvad der findes på havbunden nær Australien.