Karen Marie Hilligsøe | VG3

Karen Marie Hilligsøe

Karen Marie Hilligsøe, post.doc. ved Biologisk Institut, Aarhus Universitet studerer alger og kulstofkredsløbet.

Karen Marie Hillinsøe er ansat ved Biologisk Institut, Aarhus Universitet som post.doc.

Karen Marie Hilligsøe studerer alger i forbindelse med udveksling af CO2 mellem hav og luft.

Karen Maries forskning handler om Den globale opvarmnings ukendte dæmper .

Se også Karen Marie Hilligsøes hjemmeside .

Karen Marie Hilligsøe arbejder i projektet Kulstofkredsløbet som er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’.

Projects

CTD.jpg

Det bliver varmere. Havet stiger og mange arter på jorden er truede. Hvad sker der med vores natur?

Videos

Ellen Kirstine Lyhne undersøger roseobacter bakterien og Karen Marie Hilligsøe undersøger alger.