Jeanette Varberg | VG3

Jeanette Varberg

Jeanette Varberg er arkæolog og forsker på Papua Ny Guinea i den historiske kultur og sejlads på Stillehavet.

Jeanette Varberg. Mag. art. i arkæologi og museumsinspektør ved Moesgård Museum.

Jeanette Varberg er Mag. art. i arkæologi og museumsinspektør ved Moesgård Museum.

Jeanette deltog i december 2006 og januar 2007 i Galathea 3 Ekspeditionen på en landbaseret ekspedition til Manusprovinsen i Papua Ny Guinea, som forskningsassistent ansat på afdelingen for Forhistorisk arkæologi, Institut for antropologi, arkæologi og lingvistik, Humanistisk Fakultet, Aarhus Universitet.

Jeanettes speciale er europæisk bronzealder og Stillehavsarkæologi. Dertil kommer formidlingen af arkæologi til alle, både i form af bøger, artikler og tekster på nettet og i udstillinger. Medlem af Dansk Forfatterforening og Jyske Forfattere.

Se endvidere Jeanette Varberg profil på JP og Jeanette Varberg på weblog på JP for Galathea

Se også Kongens Borge.

Jeanette deltog i projektet Globalisering i fortid og nutid - etnoarkæologiske undersøgelser i Manus, PNG (Papua Ny Guinea) 2006-2007 , som er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’. Projektet deltog land-baseret i Papua Ny Guinea.

Projects

Mbukekanoer_fotoJeanetteVarberg2.jpg

Den nyeste forskning antyder at Ny Guinea og øerne i Manusprovinsen blev koloniseret for allerede 50.000 – 35.000 år siden.

Videos

Antropolog Jeanette Varberg udgraver skelet fra lapita-kulturen i Papua Ny Guinea. © Christian Suhr Nielsen.

Antropolog Anders Emil Rasmussen er med på outrigger kano i Stillehavet. © Christian Suhr Nielsen.