Jan H. Christensen | VG3

Jan H. Christensen

Jan H. Christensen forsker i oliestoffer som miljøforurening i havet mellem København, Grønland og Azorerne.

Jan H. Christensen er adjunkt på Institut for Grundvidenskab ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), nu KU-Life.

Jan H. Christensen, adjunkt vd KU-Life.

Læs om Jan og kollegaerne i projektet om Miljøforurening

Projektet Miljøfremmede stoffer og metaller –havforurening i globalt perspektiv er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’. Projektet deltog på alle etaperne undtagen 7, 13 og 14.

Projects

mf01.jpg

Miljøprøver af mudder fra havbunden, bunddyr og fisk har givet os den første globale miljøbank.

Videos

Med bundtrawl i Skagerak samler unge forskere snegle, muslinger og krabber for at se efter spor af forurening.