Øvelser på print | VG3

Projecter »

4075
Projekt
Øvelser på print

Til øvelserne kan du hente alle filerne på en gang i filen:CapeTown _Images.zip

Pakken indholder følgende billeder:

 • Fig.4 20051007_meris_vis_for_fig_only.jpg
 • Fig.5 20051007_meris_ir-for_fig_only.jpg
 • Fig.6 20001018_19860731_SPOT_pan_rgb_for_fig_only.jpg
 • Fig.7: Harbour and table Mountain IMG_1373_JPG.jpg
 • Fig.8 On the way to Table MountainIMG_1416_JPG.jpg
 • Fig.9 View from Table Mountain_IMG_1427_JPG.jpg
 • Fig. 10.Etnic Dance IMG_1475_JPG.jpg
 • Fig. 11. Endemic flowers_IMG_1457_JPG.jpg
 • Fig. 13. Western_Scape_Geology.jpg
 • Fig.14. Table Mountain IMG_1499_JPG.jpg
 • Fig.15 20061018_SPOT_pan_for_fig_only.jpg
 • Fig.16 20060731_SPOT_pan_for_fig_only.jpg
 • Fig.17 Vaedderen i Cape Town_0302-0292_b.jpg
Øvelser på print

Print følgende ud til øvelsen:

 • Fig.4 20051007_MERIS-vis.jpg
 • Fig.5 20051007_MERIS-ir.jpg
 • Fig.6 20061018_1986073_SPOT-pan_rgb.png

Åben dit atlas og find Sydafrika og Cape Town.

Spørgsmål

 • Få et overblik over landet og find navnene på nabolandene.
  Find breddegraden for Cape Town.
 • Led efter den samme breddegrad på den nordlige halvkugle nær Afrika og find mindst to store byer på cirka samme nordlige breddegrad.
 • Sammenlign klimaet i disse byer med klimaet i Cape Town.
  Forklar hvad der er ens eller forskelligt.
 • Lad os først få et overblik over området set fra satellitbilleder. Se på de to MERIS billeder (Fig.4 og Fig.5) taget den 7. oktober 2005. De viser landet bag ved Cape Town, hovedsagligt den vestlige del af Kap-regionen. Kig først på billedet med naturlige farver (Fig.4), der viser plantedækket i grøn farve og ørkenen i brunlige farver

Spørgsmål

 • Sammenlign billedet med kortet i dit atlas og finde oceanernes navne og de to berømte forbjerge.
 • For bedre at kunne skelne vegetationen er den infrarøde kanal brugt (Fig.5), og derved er billedet blevet mere rødligt.

 • Hvad repræsenterer det lyse røde område på sletten og i dalene og de røde pletter i bjergene?
 • Hvilken type vegetation er der i det bakkede område? (der ses som mørkt eller brunlig rødt). I den østlige del er der ørken. Der er to forskellige farver, blålig og gullig, som er henholdsvis gamle skifer aflejringer og nye fluviale aflejringer.
 • Kan du give en forklaring på den meget friske vegetation i landbrugsområdet på denne tid af året?Fig.4 20051007_MERIS-vis_for_fig_only.jpg
Fig.5 20051007_MERIS-ir_for_fig_only.jpg
Fig.6 20061018_19860731_SPOT-pan_rgb_for_fig_only.jpg
Fig.7 Harbour and Table MountainIMG_1373_JPG.jpg

Kig på SPOT billedet (Fig.6). Det består af to billeder hvor det ene er optaget i 2006 og det andet i 1986. Vi kan bruge billedet på to måder: til at studere forskellene mellem 2006 og 1986, og dermed se udviklingen gennem de sidste 20 år. Og vi kan se det i 3-D ved at bruge rød-grøn (eller rød-blå) briller.
I rødt ses lyse ting fra 2006 mens man i lyseblåt ser lyse ting fra 1986.

Spørgsmål

 • Læg mærke til de røde områder og prøv at skelne mellem årstidernes vekslen (billederne er ikke taget på same årstid, det ene er fra midten af oktober, det andet er fra slutningen af juli) og se forandringerne gennem årene.
 • Kig efter ny bygninger og veje, som er synlige som røde prikker eller røde linier. Se på havneområdet og find nye konstruktioner, også langs kysten.
 • Aftegn byområdet på et gennemsigtigt papir og læg farver på hvor der er nye kvarterer.
 • Prøv at estimere hvor mange procent de nye boligområder udgør i billedet. Billedet dækker i bredden cirka 18.770 km og i længden 56.480 km.
 • Lav en søgning på internettet for at finde den økonomiske udvikling af Cape Town i de seneste 20 år, og prøv at finde forklaringer på byens vækst samt udviklingen af forstæder.
 • Lav en lille rapport om dine undersøgelser.

  Måske lagde du mærke til en forstyrrende effekt i figur 6? Pga. af parallaksen mellem billeder passer de kun godt sammen i det lave, flade område. Det skyldes at billederne ikke er taget fra samme punkt i rummet. Jo højere over havet et objekt befinder sig, jo større vil forskydning være. De rød-grønne briller kompenserer derfor og billedet ses som sort-hvid i 3-D.