Øvelser på papir | VG3

Projecter »

4082
Projekt
Øvelser på papir

Overblik over Sydamerika

Fig.1 Latin_America_spot4veg_copyright Geospace_for _fig_onl.jpg

Klik her for at hente billedet i fuld opløsning til at printe ud, 1,7 Mb Fig.1 Latin_America_spot4veg_copyright Geospace.jpg

Fig.1 Oversigtsbillede af Sydamerika fra en satellitbillede mosaik i naturlige farver. Copyright GeoSpace, Østrig.

Ved brug af dit atlas kan du finde de store floder og stederne hvor de store byer er.

 • Hvilke to byer er meget synlige?
 • Sammenlign satellitbillede mosaikken i naturlige farver med det topografiske oversigtkort i dit atlas.

 • Finder du nogle ligheder i farverne?
 • Forklar betydningen af farverne i atlaset og farverne i satellitbilledet.
 • Beskriv kort den geologiske udvikling af Andesbjernene.
 • Det er en udvikling, der stadig er i gang. Hvordan kan vi være sikre på det?
 • Find årsagerne til mindst 3 katastrofer, som har fundet sted i Andesbjergene i de senere år.
 • Hvor fandt de sted og hvad var årsagen til dem?

Antofagasta

 • Find Antofagasta i dit atlas.
 • Hvilken breddegrad ligger byen på cirka?
 • Find en storby på cirka samme breddegrad på østkysten af Sydamerika, og find også storbyer på begge kyster på samme breddegrad i Afrika.
 • Forklar forskelle og ligheder i klimaet på disse steder.
 • Fig. 2 viser et foto af byen Antofagasta.

 • Kan du ud fra dette finde ting, der forklarer byens klima?

Fig.2 Antofagasta_copyright Wikipedia-Antofagasta.jpg

Klik her for at hente billedet i fuld opløsning til at printe ud, 3 Mb.
Fig.3 SPOT_19950917_print.jpg

Kig nøje på Fig. 3a. Billedet viser området omkring Antofagasta og det er optaget af SPOT i 1995.
Find Antofagasta by og lufthavnen.

 • Beskriv landskabet.
 • Kan du finde flere bebyggelser?
 • Forklar hvad du har fundet.

Fig.3a SPOT_19950917_print_for_fig_only.jpg

Fig.4 SPOT_Mine_print.jpg

Hold øje med havnen og området rundt om byen og sammenlign Fig.4 SPOT billedet optaget i 1995 (pixel-størrelsen er 10m) og Fig.5c PROBA billedet optaget i 2006 (pixel-størrelsen er 5m). Læg især mærke til forandringer.
Brug gennemsigtigt papir og læg dette over billederne og afmærk forandringerne.
Hvilke konklusioner kan du deraf drage om den økonomiske udvikling af byen?

Fig.5c Antofagasta_PROBA_20060731_150418_HRC_21260_for_fig_o.jpg

Minedrift
Tag igen Fig.3 og led efter åbne kobberminer. Læg specielt mærke til vejene i baglandet bag Antofagasta.
Det er mindst to veje, en lille og en stor. Lad os se på udviklingen af den store vej gennem de sidste 7 år.

Tag Fig.4 som er SPOT billedet af Mantos Blancos minen (se baggrunds information) fra 1995 og SPOT billedet i Fig.6 optaget i 2002 og som er udtrukket fra Google-Earth, og sammenlign dem meget nøje. I Fig.6 kan du finde de åbne miner.

 • Hvor mange er der?
 • Marker dem på en transparent.
 • Kortlæg affaldet fra minerne i en anden farve.
 • Gør det samme for søerne, som er tilovers fra minedrift.
 • Kortlæg også vejene til og andre infrastrukturelle ting.
 • Forsøg at få din transparent til at passe med Fig.6 (begge billeder har samme størrelse) og kortlæg med en anden signatur forholdende i 2002.

 • Beskriv hvad der er ændret mht. udgravning, affald og infrastruktur.
 • Diskuter med dine klassekammerater hvad der skal til for at finde ud af hvor meget er udvundet i disse 7 år.
 • Tænk over muligheden for at få 3-dimensionale data.
Fig.6 Mine_Google_Earth_20021203_print.jpg
Fig.7 Explosion for mining at Mantos Blancos.gif