Øvelser | VG3

Projecter »

4064
Projekt
Øvelser

Undersøg billedet på skærmen eller på papir

Spørgsmål
Find Narsarsuaq områdets beliggenhed. Brug et atlas eller søg på internettet.

 1. Undersøg og beskriv billedet. Kan du identificere følgende:
  • Indlandsisen
  • Isbræer
  • Isbjerge
  • Dale og høje fjelde
  • Grønne områder
 2. Kan du finde lufthavnen Narsarsuaq? Den kan ses som en hvid lige linie.
 3. Prøv at planlæg hvorledes fly kan lande på lufthavnen. Fra hvilken retning må man anflyve lufthavnen?
 4. På den anden side af fjorden ligger Erik den Rødes boplads. Hvorfor er dette sted velvalgt?
 5. Find områder med meget grønt græs. I nogle af områderne bor der fåreavlere.

Undersøg billedet med LEOWoks
Analyse af farvebilldet som vist under baggrund.

Spørgsmål
Indlæs Nars_sub_7t20000804__dd3.tif i LEOWorks.

 1. Undersøg og beskriv billedet. Zoom ind og ud.
 2. Hvor lang er landingsbanen i Narsarsuaq?
 3. Vælg Measure tool i LEOWorks. Fokuser på isbræernes kant i fjordene. Hvor kælver bræerne?
 4. Planlæg en gåtur til indlandsisen fra Narsarsuaq langs med smeltevandsfloden. Hvor lang er turen?
 5. Hvor lang tid vil det tage at gå til isen i betragtning af landskabets udformning?

Analyse med de andre bånd

Klik for at downloade alle fem bånd for analyser i LEOWorks, 15,2 Mb og pak dem ud. Indlæs alle bånd i LEOWorks.

Nars_sub_7t20000804_nn10.tif
Nars_sub_7t20000804_nn20.tif
Nars_sub_7t20000804_nn30.tif
Nars_sub_7t20000804_nn40.tif
Nars_sub_7t20000804_nn50.tif

Lav forskellige farve kombinationer.

Naturlige farver - spørgsmål
Start med en farvekombination der viser naturlige farver. Her vælges:
Nars_sub_7t20000804_nn10.tif for den blå farve
Nars_sub_7t20000804_nn20.tif for den grønne farve
Nars_sub_7t20000804_nn30.tif for den røde farve.
Brug Enhance /Interactive stretching for at lave en bedre kontrast i billedet. Gem billedet under navnet Narsarsuaq321.
Sammenlign med billedet Nars_sub_7t20000804__dd3.tif som er en 543 farvekombination.
1. Hvilken farve har vegetationen på de to billeder?

Falske farver - spørgsmål
Fremstil derefter en farvekombination der viser såkaldte falske farver. Her vælges:
Nars_sub_7t20000804_nn20.tif for den blå farve
Nars_sub_7t20000804_nn30.tif for den grønne farve
Nars_sub_7t20000804_nn40.tif for den røde farve.

Brug Enhance /Interactive stretching for at lave en bedre kontrast i billedet. Gem billedet under navnet Narsarsuaq432.

Det specielle ved dette billede er at bånd 4 (Nars_sub_7t20000804_nn40.tif) er refleksionen fra den nærinfrarøde del af spektret. Grønne planter kan ikke bruge dette lys i deres fotosyntese og bladene reflekterer derfor nær infrarødt lys.

 1. Hvilken farve har vegetation i denne farvekombination?
 2. Forskere der analyserer vegetationsmønstre bruger oftest denne kombination af båndene. Sammenlign billedet med Narsarsuaq321.
 3. Hvilke fordele og ulemper kan du i anvendelsen?

NDVI - spørgsmål
For at fremstille kort, der viser vegetationens udbredelse anvendes en beregning der kaldes Normaliserede Differens VegetationsIndeks, NDVI.

Læs om NDVI her: Om NDVI på Eduspace.

Nars_sub_7t20000804_nn30.tif
Nars_sub_7t20000804_nn40.tif

Gem billledet under navnet NarsarsuaqNDVI. Sammenlign billedet med Narsarsuaq432.

 1. Hvilket af de kort viser på den bedste måde vegetationen?
 2. Billedet er fra d. 4. August. Hvorledes burde græsningsmulighederne være på den årstid?

De potentielle græsningsområder kan på denne måde kortlægges. Dersom man foretager denne analyse år efter år kan man fastlægge om der foregår ændringer.