Øvelser | VG3

Projecter »

4081
Projekt
Øvelser
Fig.8 Southern Chile_by_J_T_Christensen.jpg

Øvelser på papir
Øvelser med LEOWorks

Øvelser på papir

Billederne som skal printes tages her Using_Print.zip

Fig.4 MERIS fra den 20070217 falske farver infrarød
Fig.5 MERIS fra den 20070217 klorofyl indhold i hav og søer
Fig.6 MERIS fra den 20070208 falske farver infrarød
Fig.7 MERIS fra den 20070208 klorofyl indhold i hav og søer
Fig.9 Radar billede af Andesbjergene fra ENVISAT ASAR fra 20070208
Fig.10 MERIS fra den 20030110 naturlige farver billede
Fig.11 Radar billede af Valparaíso optaget af ENVISAT den 20070210
Fig.12 Valparaíso set fra PROBA satellitten panchromatiske kamera den 20060903
Fig.13 Valparaíso bykort

Slå op på landet Chile i dit skoleatlas

 1. Hvor langt er landet fra nord til syd?
 2. Sammenlign den mindste og største breddegrad med breddegraderne i Europa og beskriv de klimazoner, som findes i Chile.
 3. Hvor smalt eller bredt er landet hvor det er mindst og størst (i øst vestlig retning).
 4. Find navnene på nabolandene til Chile.
 5. Få et overblik over den nordlige del af Chile ved at observere og analysere Fig.4.
 6. Sammenlign billedet med et kort i dit atlas. Læg mærke til hvilken del dette område af Chile repræsenterer og find nogle byer på kortet og placere dem rigtigt i satellitbilledet.

  Fig.4 20070217_135942_MERIS-SouthAmerica-IR_for_fig_only.jpg
 7. Hvor mange kilometer lang er denne del, og hvor stor en del udgør dette område at hele landets længde (til det sydligste punkt i Sydamerika)?
 8. Fig.4. er et billede i falske farver infrarød optaget den 17. februar 2007.
  Vegetationen fremstår i røde farver.
  Analyser billede i forhold til følgende:

 9. Forklar tilstedeværelsen og fraværet af vegetation på de to sider af Andesbjergene. Brug klimakortet i din analyse.
 10. I grønne farver ses mægtige alluviale fans.
  Forklar hvorfor der er så mange af netop denne form for morfologisk struktur og hvorfor de er så synlige.
 11. Fig.5 MERIS fra den 20070217 klorofyl indhold i hav og søer.

  Fig.5 20070217_135942_MERIS-SouthAmerica-Algal1_for_fig_only.jpg

  Fig.5 er udregnet ud fra Fig.4 og billedet viser klorofyl indhold i havet. Landet er masket af med gråt.
 12. Forklar de lokale forekomster af meget højt klorofyl indhold langs kysten af Chile (rød= meget høj koncentration, gul=høj, grøn=lav, blå=meget lav). Brug kort over havstrømme og vindsystemer i dit atlas for at finde forklaringer.
 13. Fig.6 MERIS fra den 20070208 falske farver infrarød

  Fig.6 20070208_134758_MERIS-SouthAmerica-IR_for_fig_only.jpg

  Fig.6 viser en mere sydlig del af Sydamerika, igen i falske farver infrarød optaget den 8. februar 2007.
 14. Find områdets beliggenhed i forhold til kortet i dit atlas. For at orientere dig godt så finde mindst følgende to byer Comodoro Rivadavia og Puerto Montt.
 15. Giv forklaringer på fordelingen af vegetation.

 16. Hvor løber grænsen mellem de to lande cirka?
 17. Sæt navn på de væsentlige landskaber i området.
 18. Forklar årsagen til at der er så mange søer.
 19. Fig.7 MERIS fra den 20070208 klorofyl indhold i hav og søer.

  Fig.7 20070208_134758_MERIS-SouthAmerica-Algal1x3_for_fig_on.jpg

  Fig.7 er igen afledt ud fra Fig.6 og det viser klorofyl indholdet i havet. Samtidig er landet masket af med gråt. Det hvide er skyer.
 20. Forklar det massive og meget klorofylholdige område på især den østlige side af kontinentet. Den dominerende vindretning kan hjælpe dig til at finde forklaringer. Havet her er fantastisk rigt på vildt dyreliv, bl.a. er området suverænt til at se hvaler. Kan du finde en forklaring på det?
 21. Læg også mærke til klorofyl indholdet i søerne. Find forklaringer på forskelle.
 22. Lad os vende tilbage til Andes-bjergene og deres befolkning. Den sydlige del er vildsom og meget tyndt befolket.

  Fig.8 Galathea 3 ekspeditionen i den sydlige del i Chile. Arkivfoto fra Galathea 3.

  Fig.8 Southern Chile_by_J_T_Christensen.jpg

  Fig. 8 viser landskabet set fra Galathea 3 ekspeditionsskibet Vædderen, mens det sejlede mellem øerne ved Magellan Strædet (Slå det op i dit atlas).

  Fig.9 Radar billede af Andesbjergene set fra ENVISAT ASAR 20070208.

  Fig.9 20070208_140123_ASAR-SouthAmerica-WSM-LQ_for_fig_only.jpg

  Fig. 9 viser den centrale del af Chile set fra radar på Envisat satellitten. Billedet blev optaget den 8. februar 2007. De lyse pletter viser bebyggelser og byer.
  .
 23. Placer storbyerne Santiago og Valparaíso! Find også beliggenheden af mange andre byer og prøv om du kan forklare deres beliggenheder.
 24. Topografi står klart frem i radar billedet. For at få et endnu bedre blik på denne effekt kan du dreje billedet 90 grader imod urets retning.
 25. Fig.10 MERIS fra den 20030110 naturlige farver billede.

  Fig.10 Santiago_MER_FR_Orbit04516_20030110_20030314_for_fig_.jpg

  Fig.10 er et satellitbillede vist i naturlige farver optaget af MERIS instrumentet ombord på Envisat satellitten. Det er optaget den 10. januar 2003.
 26. Placer Santiago. Observer fordelingen af vegetation (mørkegrøn er skov, lysegrøn er hovedsaglig landbrug), sne, floder, og bemærk begge siderne af Andes-bjergene.
  Prøv om du kan finde Mendoza.
 27. Forklar hvorfor der kan være landbrug her. Hvad er de vigtigste produkter (nævn mindst 3 typer og nævn også de vigtigste forarbejdede produkter deraf).
 28. Fig.11 Radar billede af Valparaíso optaget fra ENVISAT den 20070210.

  Fig.11 20070210_032607_APP_HH_HV_Diff_for_fig_only.jpg

  Valparaíso er her vist fra et radar billede i Fig.11 som viser byens udbredelse i gul og magenta (hovedsaglig bygninger med flade tage), grøn viser vegetation og mørkegrøn viser spredt vegetation.
 29. Hvad viser prikkerne i vandet?
 30. Fig.12 Valparaíso set fra PROBA satellittens pankromatiske kamera den 20060903.

  Fig.12 20060903_150016_HRC_21647_Valparaiso_CL_for_fig_only.jpg

  Fig.12 taget fra PROBA satellitten den 3. september 2006 er et meget høj-opløseligt optisk billede. Bemærk de forskellige kvarterer med deres karakteristiske huse og forskelle i tætheden af beboelse. Læg en transparent over og kortlæg de forskellige kvarterer såsom installationerne i havnen, offentlige installationer som parker, stadium, store bygninger, villaer og mindre huse.
 31. Hvor ligger disse i forhold til kysten? Bykortet i Fig.13 kan hjælpe dig. Prøv om du kan finde vigtige offentlige bygninger som universitetet.
 32. Kongres bygningen er ikke med i Fig.12 men måske kan du finde den i Fig.11!

  Fig.13 VALPARAISO_street_map.jpg

  Fig.13 Bykort af Valparaíso
 33. Diskuter følgende med dine klassekammerater: de vigtigste aspekter for Valparaíso såsom turisme, import, eksport og fiskeri. Sammenhold det med forholdene i Antofagasta og med forholdene i andre store havne i landene langs Stillehavskysten i Sydamerika.

Øvelser med LEOWorks

Hent alle billederne til øvelserne her LEOWorks.zip

Fig.4 MERIS fra den 20070217 falske farver infrarød
Fig.5 MERIS fra den 20070217 klorofyl indhold i hav og søer
Fig.6 MERIS fra den 20070208 falske farver infrarød
Fig.7 MERIS fra den 20070208 klorofyl indhold i hav og søer
Fig.9 Radar billede af Andesbjergene fra ENVISAT ASAR fra 20070208
Fig.10 MERIS fra den 20030110 naturlige farver billede
Fig.11 Radar billede af Valparaíso optaget af ENVISAT den 20070210
Fig.12 Valparaíso set fra PROBA satellitten panchromatiske kamera den 20060903
Fig.13 Valparaíso bykort

Slå op på landet Chile i dit skoleatlas

 1. Hvor langt er landet fra nord til syd?
 2. Sammenlign den laveste og højeste breddegrad med breddegraderne i Europa og beskriv de klimazoner, som findes i Chile.
 3. Hvor smalt eller bredt er landet hvor det er mindst og størst (i øst vestlig retning).
 4. Find navnene på nabolandene til Chile.
 5. Fig.4. 20070217_135942_MERIS-4_bands

  Fig.4 20070217_135942_MERIS_4bands.png
 6. Få et overblik over den nordlige del af Chile ved at observere og analysere Fig.4. Sammenlign billedet med et kort i dit atlas. Læg mærke til hvilken del dette område af Chile repræsenterer og find nogle byer på kortet og placere dem rigtigt i satellitbilledet.
 7. Hvor mange kilometer lang er denne del, og hvor stor en del udgør dette område at hele landets længde (til det sydligste punkt i Sydamerika)?
  Fig.4. er et billede i falske farver infrarød optaget den 17. februar 2007.
  Vegetationen fremstår i røde farver.
 8. Analyser billede i forhold til følgende:

 9. Forklar tilstedeværelsen og fraværet af vegetation på de to sider af Andesbjergene. Brug klimakortet i din analyse.
 10. I grønne farver ses mægtige alluviale fans.
  Forklar hvorfor der er så mange af netop denne form for morfologisk struktur og hvorfor de er så synlige.
 11. Fig.5 MERIS fra den 20070217 klorofyl indhold i hav og søer.

  Fig.5 20070217_135942_MERIS-SouthAmerica-Algal1.tif.png

  Fig.5 er udregnet ud fra Fig.4 og billedet viser klorofyl indhold i havet. Landet er masket af med gråt.

 12. Forklar de lokale forekomster af meget højt klorofyl indhold langs kysten af Chile (rød= meget høj koncentration, gul=høj, grøn=lav, blå=meget lav). Brug kort over havstrømme og vindsystemer i dit atlas for at finde forklaringer.
 13. Fig.6 20070208_134758_MERIS_4bands

  Fig.6 20070208_134758_MERIS_4bands.png

  Fig.6 viser den mere sydlige del af Sydamerika optaget den 8. februar 2007.
  Åbn igen alle 4 bånd og kontraststræk dem individuelt som beskrevet for Fig.4.

 14. Find beliggenheden af billedet i naturlige farver i forhold til kortet i dit atlas.
 15. For din orienterings skyld find beliggenheden af byerne Bahia Blanca, Comodoro Rivadavia og Puerto Montt.
 16. Inspicer billedet i falske farver infrarød.

 17. Giv forklaringer på fordelingen af vegetation.
 18. Hvor løber grænsen mellem de to lande cirka?
 19. Sæt navn på de væsentlige landskaber i området.
 20. Forklar årsagen til at der er så mange søer.
 21. Fig.7 MERIS fra den 20070208 klorofyl indhold i hav og søer.

  Fig.7 20070208_134758_MERIS-SouthAmerica-Algal1x3.tif.png

  Fig.7 er igen afledt ud fra Fig.6 og det viser klorofyl indholdet i havet. Samtidig er landet masket af med gråt. Det hvide er skyer.

 22. Forklar det massive og meget klorofylholdige område på især den østlige side af kontinentet. Den dominerende vindretning kan hjælpe dig til at finde forklaringer.
 23. Havet her er fantastisk rigt på vildt dyreliv, bl.a. er området suverænt til at se hvaler. Kan du finde en forklaring på det?
 24. Læg også mærke til klorofyl indholdet i søerne. Find forklaringer på forskelle.
 25. Fig.8 Galathea 3 ekspeditionen i den sydlige del i Chile. Arkivfoto fra Galathea 3.

  Fig.8 Southern Chile_by_J_T_Christensen.jpg

  Lad os vende tilbage til Andes-bjergene og deres befolkning. Den sydlige del er vildsom og meget tyndt befolket.

  Fig. 8 viser landskabet set fra Galathea 3 ekspeditionsskibet Vædderen, mens det sejlede mellem øerne ved Magellan Strædet (Slå det op i dit atlas).

  Fig.9 20070208_ASAR-Sydamerika. Radar billede af Andesbjergene set fra ENVISAT ASAR 20070208.

  Fig.9 20070208_140123_ASAR-SouthAmerica-WSM-LQ.tif.png

  Åbn Fig. 9. Fig. 9 viser den centrale del af Chile set fra radar på Envisat satellitten. Billedet blev optaget den 8. februar 2007. De lyse pletter viser bebyggelser og byer.

 26. 16.Placer storbyerne Santiago og Valparaíso! Find også beliggenheden af mange andre byer og prøv om du kan forklare deres beliggenheder.
 27. Topografi står klart frem i radar billedet. Fig_9_Aconcagua indeholder det højeste bjerg i Amerika. Åbn filen med GIS værktøjet.
  Brug “Arbitrary” og “Map based” i “Select the Transformation Method” vinduet. Med Edit – Property kan punktet gøres mere synligt ved hjælp af Thickness = 4 og “Triangle” For at få et endnu bedre blik på den gode topografiske effekt i billedet kan du dreje billedet 90 grader imod urets retning: klik Image – Rotate.
 28. Prøv igen at finde området med det højeste punkt, Aconcagua, beliggende cirka 110 km nordøst for Santiago (brug Fig_9_Aconcagua_rotated for at checke).
 29. Fig.10 MERIS fra den 20030110 naturlige farver billede.

  Fig.10 Santiago_MER_FR_Orbit04516_20030110_20030314.tif.png

  Fig.10 er et satellitbillede vist i naturlige farver optaget af MERIS instrumentet ombord på Envisat satellitten. Det er optaget den 10. januar 2003.

 30. Placer Santiago.
 31. Observer fordelingen af vegetation (mørkegrøn er skov, lysegrøn er hovedsaglig landbrug), sne, floder, og bemærk begge siderne af Andes-bjergene. Prøv om du kan finde Mendoza. Forklar hvorfor der kan være landbrug her.
 32. Hvad er de vigtigste produkter (nævn mindst 3 typer og nævn også de vigtigste forarbejdede produkter deraf).
 33. Følg vejen fra Mendoza over Andesbjergene til Santiago.
  Brug GIS værktøjet og generer et New Theme for vejen.
  Find den korteste vej gennem dalene over det laveste pas (minimum af sne!). Passet kan stadig bruges. Det er La Cumbre passet og det ligger i 3832m højde over havet. En tunnel er dog blevet lavet i nærheden for nylig.
 34. Sammenlign dit resultat med GIS filen Fig_10_Mendoza-Santiago.
  For at se den så åbn den som et Theme i GIS værktøjet og brug “Arbitrary” og “Pixel based” i “Select the Transformation Method” vinduet. Beliggenheden af Aconcagua finder du i filen Fig_10_Aconcagua.
 35. Åbn også den med GIS værktøjet!

  Fig.11 Radar billede af Valparaíso optaget fra ENVISAT den 20070210.

  Fig.11 20070210_032607_APP_HH_HV_Diff.tif.png

  Lad os til slut fokusere på Valparaíso.

 36. Åbn Fig.11. Det giver et overblik over Valparaíso og Vina del Mar, havnen ved Santiago. Radarbilledet blev optaget den 10. februar 2007 mens Galathea 3 ekspeditionsskibet lå i havn. Billedet viser områderne med bebyggelse i gul og magenta hvor hver farve af gul eller magenta repræsenterer en bygning eller en gruppe huse. I grøn vises vegetation og mørkegrøn viser spredt vegetation. Farverne er falske idet billedet er optaget i to forskellige polarisationer, som er kombineret sammen til et farvebillede.
 37. Sammenlign de bebyggede områder med bykortet i Fig.13.
 38. Er bykortet helt opdateret?
 39. Læg mærke til havneområdet. Hvad repræsentere punkterne i vandet?
 40. Fig.12 Valparaíso set fra PROBA satellittens pankromatiske kamera den 20060903.

  Fig.12a 20060903_150016_HRC_21647_Valparaiso_CL.tif.png

  Åbn Fig.12a og b som er optaget af PROBA satellitten den 3. september 2006. Det er et meget høj-opløseligt optisk billede. Forbedr kontrasten ved at bruge Interactive Stretching. Bemærk de forskellige kvarterer med deres karakteristiske huse og forskelle i tætheden af beboelse.
  I den følgende opgave skal du kun bruge Fig.12a.
  Brug GIS værktøjet til at kortlægge de forskellige kvarterer og differentier dem specifikt med følgende attributter i zonerne:
  - Zoner med store bygninger,
  - Zoner af mindre huse i organiserede kvarterer,
  - Zoner af meget små huse.

  Fig.12b 20060903_150016_HRC_21648_Valparaiso_CL.tif.png

  Fig.12b giver dig et basis foto. Pixel størrelsen af HRC instrumentet på PROBA er 5m x 5m. Når du har kortlagt de 3 forskellige typer kvartere kan vi se på statistikken (klik Tools -Information i GIS værktøjet) og få det totale antal pixels for hver af de tre attributter.
 41. Hvor stort er arealet for hver attribut?
 42. De tre typer af huse repræsenterer også sociale klasser.
 43. Hvad er konsekvenserne af livskvaliteten ved at bo i denne by?
 44. Den samme øvelse kan gøres ved at bruge Fig.12b.

 45. Diskuter følgende med dine klassekammerater: de vigtigste aspekter for Valparaíso såsom turisme, import, eksport og fiskeri. Sammenhold det med forholdene i Antofagasta og med forholdene i andre store havne i landene langs Stillehavskysten i Sydamerika.