Øvelser | VG3

Projecter »

4069
Projekt
Øvelser
Senegal_5_L.jpg

Brug af LEOWorks
I de følgende øvelser vil vi prøve at forstå variabiliteten af fordelingen af vegetationen i Senegal og prøve at besvare spørgsmålene:

• forbedres det daglige liv og livsbetingelser for folk i Senegal?
• forringes miljøet og sker der dermed såkaldt ørkendannelse?

Studere årstidernes variation i vegetation i Senegal
I denne øvelse er formålet at undersøge variationen i vegetationen gennem vækstsæsonen fra maj til september i Senegal i år 2000 baseret på 17 NDVI kort, der vises som en animation.

Klik her for at hente NDVI billederne til denne øvelse, 3 Mb:
Senegal_NDVI_2000.zip

Filnavnene er:

20000501_ndvi_pfR.tif
20000511_ndvi_pfR.tif
20000521_ndvi_pfR.tif
20000601_ndvi_pfR.tif
20000611_ndvi_pfR.tif
20000621_ndvi_pfR.tif
20000701_ndvi_pfR.tif
20000711_ndvi_pfR.tif
20000721_ndvi_pfR.tif
20000801_ndvi_pfR.tif
20000811_ndvi_pfR.tif
20000821_ndvi_pfR.tif
20000901_ndvi_pfR.tif
20000911_ndvi_pfR.tif
20000921_ndvi_pfR.tif
20001001_ndvi_pfR.tif

Åbn LEOWorks og vælg TOOLS >> IMAGE ANIMATION for at se den animerede film, der viser udviklingen i vegetations index (et kort per hver 10 dage) gennem vækstsæsonen fra maj til oktober i år 2000. Vælg alle billederne.

Stop animation og se billederne igennem et efter et og undersøg forandringerne i vegetation gennem vækstsæsonen.

Spørgsmål

 1. Kan du se et mønster i variationen af vegetation gennem vækstsæsonen?
 2. Kan du sammenholde dette mønster med din viden om klimaforholdene i denne del af Afrika?

Undersøg et biomasse kort for et enkelt år
I denne øvelse er formålet at studere den totale biomasse produktion i de forskellige dele af Senegal baseret på NDVI kortet fra år 2000.

Klik her for at hente billedet:
2000biomass.tif.zip

Åbn det integrerede NDVI kort (biomasse kortet), som er blevet beregnet i år 2000. Filnavnet er 2000biomass.tif.

Spørgsmål

 1. Hvad viser biomasse kortet?
 2. Hvordan varierer biomasse produktionen i år 2000 fra syd til nord? – og fra vest til øst?
 3. Kan du sammenstille din viden om klimaforhold i denne del af Afrika?
 4. Hvad kan du ellers sammenholde med variationen i biomasse produktion? – nogle menneskelige faktorer?

Ørkendannelse eller forbedrede livsbetingelser i Senegal?
I denne øvelse er formålet at studere biomasse kortene fra år 1981 til 2000 som en animation for at evaluere langtids tendenserne i biomasse produktion og variationerne fra år til år.

Klik her for at hente NDVI billederne til øvelsen, 3 Mb:
Senegal_NDVI_1981-2000.zip

Åbn LEOWorks og vælg TOOLS >> IMAGE ANIMATION for at se en animeret film gennem 19 år (1981 – 2000) af biomassekortene som en animeret film. Vælg alle billederne.

Senegal_7_L.jpg

Filnavnene er:

1981_m_pf8.tif
1982_m_pf8.tif
1983_m_pf8.tif
1984_m_pf8.tif
1985_m_pf8.tif
1986_m_pf8.tif
1987_m_pf8.tif
1988_m_pf8.tif
1989_m_pf8.tif
1990_m_pf8.tif
1991_m_pf8.tif
1992_m_pf8.tif
1993_m_pf8.tif
1994_m_pf8.tif
1995_m_pf8.tif
1996_m_pf8.tif
1997_m_pf8.tif
1998_m_pf8.tif
1999_m_pf8.tif
2000_m_pf8.tif

Stop animation og bladr gennem billederne et efter et for at undersøge biomasse produktionen år for år.

Sammenlign den nordlige og den sydlige del af Senegal set fra biomasse kortene.

Spørgsmål
Hvor ser du de største variationer i biomasse produktion fra år til år?

 1. Hvordan kan du forklare det?
 2. Kan du finde lokale områder i den nordlige del af Senegal stort set uden variationer i biomasse produktion fra år til år?
 3. Hvordan vil du forklare den konstante biomasse produktion i disse områder?

I Leoworks kan du undersøge pixel værdierne (biomasse produktionen) ved at bruge forskellige metoder. Du kan også udføre aritmetiske beregninger på billederne.

Brug nogle af disse metoder (husk at forklare hvilke metoder du har brugt) for at finde svar på vigtige spørgsmål såsom:

 1. Bliver situationen bedre eller værre gennem den 19-årige periode?
 2. Kan du finde år med alvorlige problemer?
 3. Kan du finde år med god biomasse produktion?
 4. Diskuter hvor du finder forbedrede og forringede forhold og drøft hvad de mulige forklaringer kan være.