Øvelser | VG3

Projecter »

4066
Projekt
Øvelser

Spørgsmål

  1. Angiv vindretningen ud for den nordvestafrikanske kyst ved brug af vindkortene og vindrosen i ”Vindkraft: Kap Verde”: Vindkraft på Kap Verde projektet
  2. Vis ved brug af ekmanspiralen hvordan vand strømmer i forskellige dybder fra havoverfladen og ned, ud for den nordvestafrikanske kyst.
  3. Hvordan er mellemvandtransporten i forhold til vindretningen taget ud for den nordafrikanske kyst?
  4. Badevand ved den nordvestafrikanske kyst er usædvanlig koldt for breddegraden. Vinden, som blæser langs kysten, giver anledning til opvældning af næringsrigt bundvand. Forklar opvældningen ved Nordvestafrika.
  5. Forklar de høje klorofylkoncentrationer inde ved kysten, hvad kommer den af og hvad vedligeholder den?
  6. Forklar de stigende overfladetemperaturer og de faldende klorofylkoncentrationer fra kysten og udefter.
  7. Hvad er forholdet mellem den maksimale og den minimale klorofylkoncentration i overfladevandet ud for Nordvestafrika?