Opgaver | VG3

Projecter »

4548
Projekt
Opgaver

 

  • Find ud af mere om den tyske fysiker Heinrich Rudolf Hertz. Hvem var Christian Hülsmeyer? Hvem var Robert Watson-Watt? Og hvad betød de for radarteknologiens udvikling?

 

  • Radaren på skibet dækkede typisk et område på 20-30 sømil. Hvor mange kilometer er det? Hvor stort et areal er det?

 

  • Hvad er en satellit?

 

  • Hvordan virker en antenne?

 

  • Moderne radarer er tredimensionelle - hvorfor er det en fordel?

 

  • Hvad er elektromagnetisme og hvad har det med radar at gøre?

 

  • Hvad består radiobølger af? Hvad kendetegner dem?

 

  • Længden af en sømil svarer til gennemsnitslængden af et bueminut langs Jorden overflade. Undersøg nærmere, hvordan man har regnet længden af en sømil ud.

 

  • Hvad er forskellen på en pulsradar og en Dopplerradar?

 

  • Hvad er forskellen på Sonar, Radar, SAR, GCA, Loran, Lidar?