Baggrund | VG3

Projecter »

Baggrund

Afstanden mellem de to australske byer Perth og Sydney er mere end 3.000 km!

Sydney.jpg

Perth og Sydney
Afstanden mellem de to australske byer Perth og Sydney er mere end 3.000 km! Det svarer til afstanden mellem København og et punkt midt i Sahara ørkenen i Afrika! Prøv det selv i Google Earth. Begge byer har en kort historie. Og begge byer er i rivende udvikling.

Jordobservation
Billederne stammer fra den amerikanske jordobservations satellit Landsat, der har været i funktion siden 1973.

Billederne omfatter:

Perth

Dato: 23. August 2000
Perth_2000_23_08_LS_ch1.tif
Perth_2000_23_08_LS_ch2.tif
Perth_2000_23_08_LS_ch3.tif
Perth_2000_23_08_LS_ch4.tif
Perth_2000_23_08_LS_ch5.tif
Perth_2000_23_08_LS_ch7.tif

Sydney

Dato: 8. August 2001
Sydney_2001_08_08_LS_ch1.tif
Sydney_2001_08_08_LS_ch4.tif
Sydney_2001_08_08_LS_ch2.tif
Sydney_2001_08_08_LS_ch3.tif
Sydney_2001_08_08_LS_ch5.tif
Sydney_2001_08_08_LS_ch7.tif

Kilden til billederne: http://www.landsat.org/

GIS
GIS er en forkortelse af Geographic Information System, som på dansk kan oversættes til geografisk informationssystem. Det omfatter både computerprogrammer og kort og data, der er knyttet til en bestemt geografisk lokalitet. Et GIS egner sig godt til at visualisere data fra forskellige kilder. En simpel analogi er flere kort på transparent medie, der så kan lægges oven på hinanden for at sammenligne f.eks. et højdekort med et kort over vandløb.

I billedbehandlingsprogrammet LEOWorks fra ESA/Eduspace er det muligt at analysere satellitbilleder samt at indlæse GIS temaer. Det kræver at GIS temaet findes i det udbredte GIS format.shp samt at de er geokodet på samme måde som satellitbilledet. Dette gælder for de data, der foreligger her for Perth og Sydney.

Hent GIS lagene her: Perth_GIS.zip

GIS kortlagene omfatter:

Perth
BuiltupAreas.shp, bebygget areal
Contours.shp, højdekurver
CultivatedAreas.shp, opdyrket areal
Lakes.shp, søer
NativeVegetation.shp, skov
Railways.shp, jernbaner
Roads.shp, veje
WatercourseAreas.shp, vandløb

Sydney
canals.shp, kanaler
cemetryareas.shp, kirkegårde
contours.shp, højdekurver
lakes.shp, søer
marininfrastructure.shp, havnefaciliteter
mineareas.shp, minedrift
railways.shp, jernbaner
recreationareas.shp, rekreative områder
reserves.shp, naturfredede områder
reservoirs.shp, vandreservoirer
roads.shp, vigtigste veje
watercourselines.shp, vandløb

Kilden til GIS lagene:

https://www.ga.gov.au/products/servlet/controller?event=DEFINE_PRODUCTS

LEOWorks
Da satellitbilleder er baseret på satellitdata, kan de visualiseres og analyseres på computer ved at anvende passende software.

Vi vil bruge LEOWorks, der er udviklet til undervisningsbrug på EDUSPACE. Herfra kan du downloade LEOWorks.

Husk at registrere din skole og en klasse, før du downloader programmet. EDUSPACE er gratis.

På EDUSPACE kan du se en on-line vejledning eller downloade hele vejledningen i et udskriftvenligt format.

Link til EDUSPACE:

http://www.eduspace.esa.int/eduspace/main.asp?ulang=dk