Baggrund | VG3

Projecter »

4065
Baggrund

Lær om Nuuk gennem tre forskellige satellitbilleder: QuickBird, Landsat ETM og Envisat ASAR.

Vi har tre forskellige satellitbilleder for Nuuk:

  1. QuickBird med en opløsning på 0,6 m fra den 19. maj 2005.
  2. Landsat ETM med 28,5 m opløsning fra den 3. august 2001
  3. ASAR fra Envisat i to forskellige rumlige opløsninger, 46m og 15 m.

Disse data kan bruges til flere forskellige formål.

QuickBird

NUUK_6_L.jpg

Den høje rumlige opløsning gør det muligt at se detaljer i bybilledet.
Da billedet har en opløsning på 0,6 m pr. pixel er det muligt at detaljer.

Download billedet i fuld størrrelse her: Quikbird af Nuuk

Landsat ETM

NUUK_1_L.jpg

Download billedet i fuld størrrelse her: Landsat ETM

Landsat billedet fra den 3. august 2001 er en farvekombination bestående af bånd 5, 4 og 3 placeret henholdsvis i det røde, grønne og blå billedplan.

NUUK_2_L.jpg

Download billedet i fuld størrrelse her: Landsat5-4-3

Forskellige zoom niveauer er vist. Billedet giver et godt overblik over fjordsystemet. Det er nemt at finde hvor vegetation er i vækst (de grønne områder), hvor der er bar jord eller klippe (brunlige og rødlige farver) samt is og sne i forskellige blå farvenuancer.

NUUK_3_L.jpg

Download billedet i fuld størrrelse her: Landsat

Nuuk er ikke umiddelbart nem at finde, med mindre man kender lokaliteten, da det ikke er en stor by. Muligvis kan du finde lufthavnen. De sorte farver viser at der er dybt og roligt vand.

ASAR Envisat radar billeder
De to radar billeder som er optaget fra Envisat er en kombination af følgende datoer:

29. juli 2003 vist i rødt
7. oktober 2003 vist i grønt
28. februar 2006 vist i blåt

Radar billederne viser først og fremmest rugheden af landskabets og havets overflader. Jo mere rug en overflade er jo lysere fremstår den i billedet (mere stråling bliver reflekteret tilbage til radaren). En lys rød farve viser således at der er en relativ mere rug overflade den 29. juli 2003 end de to andre datoer og visa versa.

NUUK_4_L.jpg

Download billedet i fuld størrrelse her: ASAR-multitemporal

En anden ting der påvirker radarsignalet er fugtigheden i jorden og på andre emner, desto mere fugtighed desto mere stråling reflekteres der tilbage, igen kan det varierer mellem de forskellige datoer.

Radaren ”belyser” en del af jordens overflade med en puls af mikrobølge stråling fra en diagonal vinkel (skæv vinkel, ikke lodret, ikke vandret). Derfor fremstår topografien meget markant i billedet.

Radar billederne er “belyst” fra et punkt (satellittens position på optagelsestidspunktet) vest – nordvest.

46 m ASAR billede – NUUK_4_F.jpg

Alle tre billeddata (fra forskellige datoer) i dette billede er optaget omkring kl 20:00 lokal tid (00:38 UTC), hvor vinden ofte er de katabatiske vinde som blæser ned fra iskappen gennem fjordene. Dette fænomen var specielt stærkt den 28. februar 2006. hvor vinden skaber bølger på vandoverfladen og som derfor bliver mere rug (blå farver i hovedfjorden, Ameralik).

Den grønne farve optræder på grundfjeldsområderne i lavlandet og i dalene og angiver at der her er en højere fugtighed i oktober.

Den violette farve på bjergsiderne kan forklares ved at sne har været udsat for genfrysning af sne i februar samt våd sne i oktober.

De blå farver på bjergtoppene tyder på at tilstedeværelse af permanent sne.

Disse områder er meget mørke i juli billedet fordi der er en tynd vandfilm fra smeltet sne og som gør overfladen glat (radar mikrobølger kan ikke trænge ned i vand). Dette betyder også at temperaturen var over nul den 29. juli 2003.

15 m ASAR billede – NUUK_5_F.jpg

NUUK_5_L.jpg

Download billedet i fuld størrrelse her: ASAR

Billedet viser området omkring Nuuk som ligger på en bakket halvø med flest små individuelle huse. Større bygninger og centre fremstår som lyse hvide prikker i billedet. Vest for byen er den naturlige havn hvor nogle skibe kan anes som farvede og hvide prikker.

Kontakt charlotte.hasager@risoe.dk vdr. password.