Analyse af lyde fra havets dyr | VG3

Projecter »

4136
Projekt
Analyse af lyde fra havets dyr

OPGAVER:
Find frem til nogle interessante lyde fra havdyre ved f.eks. at lave dit eget bibliotek af lydfiler, som du finder på internettet (se under KILDER).

Anvende et passende EDB-program, f.eks. Science Workshop, Data Studio, Datalyse, LoggerPro eller lignende, der er i stand til at lave “fourieranalyse”. Fourieanalyse er en matematisk metode til omregning fra en afbildning af et lydbillede optaget som lydintensitet versus tid til en afbildning af intensiteten versus frekvens. Analysen muliggør lydidentifikation, idet man på fouriergrafer ser, hvilke frekvenser indgår i lydsignalet og frekvensernes relative styrker.

Fourier figur 1.jpg
Fourier figur 2 - pukkehval.jpg

Figur 1 og 2 viser to eksempler på en sådan fourieranalyse. Figur 2 bygger på én af lydene fra en pukkelhval.

Projektforslag: f.eks. til almen studieforberedelse (AT-forløb) i et samarbejde mellem biologi og fysik:

Arbejdsgruppen undersøger en række lyde fra havdyr og omdanner udvalgte lydstumper til fouriergrafer. Se, om I kan finde mønstre i disse grafer som gør, at I vil være i stand til at identificere havdyret, der har skabt lyden. Lad jer udfordre af andre i arbejdsgruppen, der præsenterer ukendte lyde, som skal identificeres.
.