Om ferrybox | VG3

Projecter »

Om ferrybox

arb.jpg
Ferry Box: Måleinstrument ombord på Vædderen som gennem hele ekspeditionen opsamlede vand prøver og bestemte standard oceanografiske variable som havtemperatur (4m dybde), salinitet og chlorophyl. Se princippet om ferrybox her http://virtuelgalathea3.dk/node/995

Data blev lageret i Excel regneark sammen med skibets meteorologiske målinger af vind-retning og hastighed samt luftens temperatur.

instru.jpg

ΔpCO2 er forskellen mellem partialtrykket af CO2 i havet og i atmosfæren. Er trykket mindre i havet optages der CO2 fra atmosfæren og visa versa. Se hvordan det blev målt her http://virtuelgalathea3.dk/node/569

Mere info omkring CO2 målingerne kan du finde her: http://www.risoe.dk/Research/sustainable_energy/energy_systems/projects/...

Beskrivelse af de atmosfæriske forhold for breddegraderne 40°S til 60°S kan findes her (Beskrivelse af vejret over Sydhavet).
http://www.risoe.dk/Risoe_dk/Home/Research/sustainable_energy/energy_sys...

skib.jpg

Tilsvarende argumenter og forhold er gældende for den nordlige halvkugle.
Baggrund og motivation

Som det er beskrevet i to VirtuelGalathea3 projekter (se links til disse) er udvekslingen af CO2 mellem havet og atmosfæren en yderst kompleks størrelse, hvori der både indgår elementer

CO2 og klima

Drivhusgassernes tilstedeværelse i atmosfæren betyder at jordens middeltemperatur holdes varm.

Mekanismer bag havets CO2 optag

Vi har siden 1970 øget den del af emissionen af CO2 til atmosfæren fra menneskelige aktiviteter med 80%.

Den biologiske pumpe

Denne mekanisme betegnes ”Den biologiske pumpe”!

Temperatur pumpen

Jo koldere havet er, jo mindre CO2 på gasform kan det indeholde.

Tilførsel af dybvand

Dybvandet indeholder store mængder opløst CO2, som under højt tryk befinder sig på fast form.

Den atmosfæriske pumpe

Den atmosfæriske turbulens skabes af vinden.