Den biologiske pumpe | VG3

Projecter »

Den biologiske pumpe

Denne mekanisme betegnes ”Den biologiske pumpe”!

karen.jpg

karen.jpg

Alger foretager fotosyntese og optager derved noget af den CO2, som måtte befinde sig i havoverfladen. Når algerne dør, synker de til bunds sammen med den CO2 de har optaget og netto effekten er transport af CO2 væk fra havoverfladen til havbunden.

Den biologiske pumpe er her illustreret ved at en alge fjerner CO2 fra overfladevandet ved at foretage fotosyntese. Når den dør og synker til bunds medtages den optagene CO2 til dybhavet hvor det ultimativt kan blive til olie.

Denne mekanisme betegnes ”Den biologiske pumpe”. Koncentrationen af alger kan variere meget således at nogle områder er vældig passive mens andre er meget aktive. Som det er beskrevet er frontzonerne i havet aktive drænområder og en nødvendig forudsætning for dette er derfor at der er store mængder alger tilstede. Læs mere her http://virtuelgalathea3.dk/node/914

Baggrund og motivation

Som det er beskrevet i to VirtuelGalathea3 projekter (se links til disse) er udvekslingen af CO2 mellem havet og atmosfæren en yderst kompleks størrelse, hvori der både indgår elementer

CO2 og klima

Drivhusgassernes tilstedeværelse i atmosfæren betyder at jordens middeltemperatur holdes varm.

Mekanismer bag havets CO2 optag

Vi har siden 1970 øget den del af emissionen af CO2 til atmosfæren fra menneskelige aktiviteter med 80%.

Den biologiske pumpe

Denne mekanisme betegnes ”Den biologiske pumpe”!

Temperatur pumpen

Jo koldere havet er, jo mindre CO2 på gasform kan det indeholde.

Tilførsel af dybvand

Dybvandet indeholder store mængder opløst CO2, som under højt tryk befinder sig på fast form.

Den atmosfæriske pumpe

Den atmosfæriske turbulens skabes af vinden.