CO2 og klima | VG3

Projecter »

CO2 og klima

Drivhusgassernes tilstedeværelse i atmosfæren betyder at jordens middeltemperatur holdes varm.

klima.jpg

CO2 er en drivhusgas, hvilket vil sige at den absorber noget af den langbølgede stråling, som ellers var blevet sendt ud i verdensrummet. Jo mere CO2, der findes i atmosfæren, jo mere langbølget stråling absorberes og jo mere opvarmning finder sted i den nedre del af atmosfæren.

klima.jpg

Drivhusgassernes tilstedeværelse i atmosfæren betyder at jordens middeltemperatur holdes 33 grader varmere end uden deres tilstedeværelse og de er således helt nødvendige for at jorden er beboelig for mennesker..
Baggrund og motivation

Som det er beskrevet i to VirtuelGalathea3 projekter (se links til disse) er udvekslingen af CO2 mellem havet og atmosfæren en yderst kompleks størrelse, hvori der både indgår elementer

CO2 og klima

Drivhusgassernes tilstedeværelse i atmosfæren betyder at jordens middeltemperatur holdes varm.

Mekanismer bag havets CO2 optag

Vi har siden 1970 øget den del af emissionen af CO2 til atmosfæren fra menneskelige aktiviteter med 80%.

Den biologiske pumpe

Denne mekanisme betegnes ”Den biologiske pumpe”!

Temperatur pumpen

Jo koldere havet er, jo mindre CO2 på gasform kan det indeholde.

Tilførsel af dybvand

Dybvandet indeholder store mængder opløst CO2, som under højt tryk befinder sig på fast form.

Den atmosfæriske pumpe

Den atmosfæriske turbulens skabes af vinden.