Øvelse 1 | VG3

Projecter »

4131
Projekt
Øvelse 1

En bestemmelse af størrelsen samt positionen af den maksimale havtemperaturgradient mellem Kap Farvel og Azorerne

Øvelsen

 • o Først laves et plot hvor havtemperaturgradienten plottes mod breddegraden – Derfor skal følgende nu udføres i EXCEL:
  o Lav et Scatter plot with smooth lines (Insert menu vælg scatter, vælg smooth lines)
  o Stil cursur i tomt felt J2
  o Højre klik på plottet og vælg ”Select data”
  o Add
  o Tast i feltet ”Serie name” ”Hav temperaturgradient”
  o Tast i feltet ”Series x values” Sheet2!$F$7293:$F$8955
  o Tast I feltet “Series y values” Sheet2!$A$7293:$A$8955
  o Højreklik på figur område vælg ”move chart”
  • ”New Sheet”(Så kan du se din graf i separat regneark)
  o Du kan nu indstille fokus på området ved at højreklikke på akserne på dit plot:
  Vælg mens du står på akserne og højreklikker her: ”Format axis”
  Vælg ”Fixed” og herefter følgende værdier:
  Yakse sættes til området mellem 38 og 60 n
  X akse sættes til mellem værdierne -0.00004 og 0.00008
  o Sæt gridlines på ved at gøre følgende:


  Layout menu
  o Gridlines
  o Primery horizontal gridlines
   Minor Gridlines
  o Primery vertical grid lines
   Minor gridlines


  o Fjern punkt markørerne ved at gøre følgende:
  o Klik på din graf
  o Højreklik herefter og vælg ”change series chart type” find den graftype som passer dig bedst

  o Brug nu dit plot til at bestemme den breddegrad for gradienten er størst
  Aflæs breddegrad samt størrelsen af den største gradient
  o Gentag øvelsen hvor du i stedet plotter mod længdegraden – Dette gør
  du ved at højreklikke på dit plot ude til højre på det bare stykke.
  Vælg herefter ”select data” ”Edit”
  Ved ”Series Y values” ændres kolonne A til Kolonne B (her befinder Længdegraderne sig )
  o Herefter skal du igen ændre formatet på Y akserne. Det gør du sådan
  o Klik på Yakse, vælg format akser ændre værdier til at løbe fra -45 til -28
  o Brug nu plottet til at aflæse Længdegraden til den største temperaturgradient

Baggrund og motivation

Som det er beskrevet i to VirtuelGalathea3 projekter (se links til disse) er udvekslingen af CO2 mellem havet og atmosfæren en yderst kompleks størrelse, hvori der både indgår elementer

CO2 og klima

Drivhusgassernes tilstedeværelse i atmosfæren betyder at jordens middeltemperatur holdes varm.

Mekanismer bag havets CO2 optag

Vi har siden 1970 øget den del af emissionen af CO2 til atmosfæren fra menneskelige aktiviteter med 80%.

Den biologiske pumpe

Denne mekanisme betegnes ”Den biologiske pumpe”!

Temperatur pumpen

Jo koldere havet er, jo mindre CO2 på gasform kan det indeholde.

Tilførsel af dybvand

Dybvandet indeholder store mængder opløst CO2, som under højt tryk befinder sig på fast form.

Den atmosfæriske pumpe

Den atmosfæriske turbulens skabes af vinden.