Øvelse 3 | VG3

Projecter »

4131
Projekt
Øvelse 3

Vi skal nu se på ΔpCO2 målingerne og se på forskellen mellem partieltryk af CO2 i atmosfæren og i havet – For at plotte mod breddegrader gøres følgende:

Spørgsmål

o
  Gå til Sheet 3 hvor du finder målingerne.
  o Lav et Scatter plot som du gjorde I opgave 1.1 med smooth lines (”Insert” menu vælg ”scatter”, vælg ”Scatter plot with smooth lines”)
  o Stil cursur i tomt felt eksempelvis I2
  o Højre klik på plottet og vælg ”Select data”
  o ”Add”
  o Tast i feltet ”Serie name” ”Delta_PCO2”
  o Tast i feltet ”Series x values” =Sheet3!$H$2:$H$272
  o Tast I feltet “Series y values” =Sheet3!$B$2:$B$272
  o Højreklik på figur område vælg ”move chart”
  • ”New Sheet”(Så kan du se din graf i separat regneark)
  o Du kan nu indstille fokus på området ved at højreklikke på akserne på dit plot:
  Vælg mens du står på akserne og højreklikker her: ”Format axis”
  Vælg ”Fixed” og herefter følgende værdier:
  Yakse sættes til området mellem 38 og 60 n
  o Sæt gridlines på ved at gøre følgende:


  Layout menu
  o Gridlines
  o Primery horizontal gridlines
   Minor Gridlines
  o Primery vertical grid lines
   Minor gridlines


  o Brug nu plottet til at aflæse Breddegraden for den største negative værdi for ΔpCO2
  o Plot nu mod længde graderne(som i øvelse 1.1) og brug igen plottet til at aflæse længdegraden for den største negative værdi for ΔpCO2
  o Idet du sammenholder den fundne position med position for den største temperaturgradient som du fandt i øvelse (1.1) bedes du besvare følgende:
  o Optages der mest CO2 på den kolde eller den varme side af frontzonen?
  o Hvordan passer det med hvad man vil forvente af en temperaturpumpe?
Baggrund og motivation

Som det er beskrevet i to VirtuelGalathea3 projekter (se links til disse) er udvekslingen af CO2 mellem havet og atmosfæren en yderst kompleks størrelse, hvori der både indgår elementer

CO2 og klima

Drivhusgassernes tilstedeværelse i atmosfæren betyder at jordens middeltemperatur holdes varm.

Mekanismer bag havets CO2 optag

Vi har siden 1970 øget den del af emissionen af CO2 til atmosfæren fra menneskelige aktiviteter med 80%.

Den biologiske pumpe

Denne mekanisme betegnes ”Den biologiske pumpe”!

Temperatur pumpen

Jo koldere havet er, jo mindre CO2 på gasform kan det indeholde.

Tilførsel af dybvand

Dybvandet indeholder store mængder opløst CO2, som under højt tryk befinder sig på fast form.

Den atmosfæriske pumpe

Den atmosfæriske turbulens skabes af vinden.