Temperatur pumpen | VG3

Projecter »

Temperatur pumpen

Jo koldere havet er, jo mindre CO2 på gasform kan det indeholde.

Havvandets temperatur påvirker partieltryk af CO2 direkte og indirekte:

Den direkte måde betyder at jo koldere havet er, jo mindre CO2 på gasform kan det indeholde. Dette betyder yderligere at havets pCO2 værdier falder med faldende temperaturer, og får havets evne til at optage CO2 til at tiltage med faldende temperatur.

Den indirekte måde kan forklares på følgende vis. Når algerne dør synker de til bunds og tager det optagne CO2 med sig, som det er beskrevet i den biologiske pumpe. Undervejs påbegyndes en bakteriel nedbrydning af algerne hvori der forbruges ilt og gennem bakteriel respiration tilføres der CO2 tilbage til havet. Denne proces forøger partieltrykket af CO2.

Processen er temperaturafhængig og foregår bedst ved høje temperaturer. Vi kan således opsummere at både den direkte og den indirekte temperaturpåvirkning af havets CO2 optag betyder at når havvandet er koldt er partieltrykke af CO2 lavt og derved er havets optag højt.

Baggrund og motivation

Som det er beskrevet i to VirtuelGalathea3 projekter (se links til disse) er udvekslingen af CO2 mellem havet og atmosfæren en yderst kompleks størrelse, hvori der både indgår elementer

CO2 og klima

Drivhusgassernes tilstedeværelse i atmosfæren betyder at jordens middeltemperatur holdes varm.

Mekanismer bag havets CO2 optag

Vi har siden 1970 øget den del af emissionen af CO2 til atmosfæren fra menneskelige aktiviteter med 80%.

Den biologiske pumpe

Denne mekanisme betegnes ”Den biologiske pumpe”!

Temperatur pumpen

Jo koldere havet er, jo mindre CO2 på gasform kan det indeholde.

Tilførsel af dybvand

Dybvandet indeholder store mængder opløst CO2, som under højt tryk befinder sig på fast form.

Den atmosfæriske pumpe

Den atmosfæriske turbulens skabes af vinden.