Galapagos | VG3

Galapagos

Galapagosøerne er en del af Ecuador og ligger i Stillehavet ca. 1000 km fra kysten. De er af vulkansk oprindelse og er berømte for deres specielle dyre- og planteliv, der har udviklet sig isoleret fra det sydamerikanske fastland.

Charles Darwin besøgte Galapagosøerne i 1835 med skibet H.M.S. Beagle under sin jordomrejse. Darwins observationer af, hvorledes nærtstående arter havde tilpasset sig forskellige miljøer, blev senere afgørende for hans teori om arternes oprindelse.

Øerne er derfor vigtige for den biologiske videnskab og er siden 1968 en nationalpark og er optaget på UNESCO’s liste over verdens naturarv i 1978.

Øernes oprindelige plantevækst trues i dag af indslæbte arter såsom elefantgræs, brombær og kinabarktræ, der breder sig fra opdyrkede arealer ud i den naturlige vegetation.

Denne case study vil handle om de naturgivne forhold og de måder, hvorpå man kan overvåge og bekæmpe indslæbte arter.

Fag: geografi og biologi gymnasier og hf.

Findes i: GeBiNFATNV
GA_11_L.jpg