AT opgave | VG3

AT opgave 2009

Summary

Årets opgave i gymnasium 2009

Læs AT opgave 2009 om Galathea 3 her
Lisa Andersen, Brønderslev Gymnasium og HF-kursus:
Rejser – opdagelser, forandringer og ny viden, Galathea 3 – ekspeditionen

AT opgavens formulering:

1. Emne og overordnede problemstillinger for den afsluttende prøve i almen
studieforberedelse 2009

Rejser - opdagelser, forandringer og ny viden

Rejser er mere end turen frem og tilbage. De begynder, længe før toget
kører, eller flyet letter, og de slutter, længe efter skibet er kommet i
havn. Nogle rejser har baggrund i politiske beslutninger eller sociale
konflikter. Andre rejser er drevet af videnskabelig nysgerrighed,
kunstnerisk søgen eller oplevelsestrang. Alle rejser har nogle teknologiske
forudsætninger i kultur og samfund. Undervejs og efter rejsen kan
virkningerne og resultaterne vise sig mere omfattende, end nogen på forhånd
kunne forestille sig. Traditioner og tilværelsestolkninger udfordres,
erkendelse og ny viden opstår, og teknisk kunnen udvikles. I vor tid bliver
den gensidige afhængighed på tværs af kloden stadig mere udtalt. Rejser kan
være anledning til nye konflikter, men rejser kan også give et bedre
grundlag for samarbejde og sameksistens.

2. Opgave

Du skal ud fra de overordnede problemstillinger for emnet Rejser -
opdagelser, forandringer og ny viden udforme en problemformulering og skrive
en synopsis, der kan danne udgangspunkt for den mundtlige prøve.

Du skal vælge et eller flere eksempler på rejser, rejseformer eller det at
rejse, der har ført til eller er muliggjort af opdagelser, forandringer og
ny viden. I dit arbejde kan du fokusere på baggrund, forudsætninger,
tilrettelæggelse, gennemførelse eller konsekvenser.

Du skal anvende viden og metoder fra to forskellige fag, hvoraf det ene skal
være på mindst B-niveau. De to fag skal være fra hvert sit faglige
hovedområde. Historie og samfundsfag kan ikke kombineres.

3. Uddybning af emnet: Rejser - opdagelser, forandringer og ny viden

Rejser giver anledning til teknologisk udvikling og ny viden på mange
forskellige områder. Transportmidler som skibe, tog, biler, fly og
rumfartøjer har undergået en stadig udvikling. Fornyelserne har krævet
fantasi, teknisk kunnen, videnskabelig indsigt og opbyggelsen af en
infrastruktur. For at kunne orientere sig i nye omgivelser har mennesker
udviklet nye principper for navigation og kortlægning, fra antikkens
landmåling til moderne GPS. Praktiske og videnskabelige fremskridt inden for
navigation og kortlægning gør ikke kun rejser lettere og mere sikre, men har
også betydning for menneskers verdensbillede.

Rejser til ubeboede egne på kloden og ud i rummet forudsætter menneskets
evne til at overleve ekstreme livsbetingelser, og her spiller kendskab til
konservering af mad og forebyggelse af sygdomme en stor rolle. Øget
rejseaktivitet har spredt sygdomme til andre dele af verden, og plante- og
dyrearter er blevet introduceret i nye økosystemer med store forandringer
til følge. Ny indsigt i den naturlige omverden og ny viden om menneskets
krop og psykologi har været nogle af resultaterne.

Rejser bringer kulturer sammen, ændrer magtstrukturer ude og hjemme og kan
resultere i voldelige sammenstød. De erobringstogter, som kolonimagter i
alle verdensdele har iværksat gennem årtusinder, har udslettet kulturer og
grundlagt nye. Handelsruter har gjort byer og lande velhavende og bragt
fremmede produkter og vaner hjem til først den samfundsmæssige elite og
siden til bredere dele af befolkningen. Rejser har gjort det nødvendigt at
forstå fremmede sprog, og sprogene har udviklet sig i kulturmøder på mange
planer. Rejser er en vigtig baggrund for menneskers skiftende
verdensopfattelser og religioner samt et velkendt tema i litteratur og
kunst.

Med industrialiseringen og siden globaliseringen er rejsemulighederne vokset
dramatisk. Rejsen som fritidsoplevelse i den rige del af verden er blevet
til global masseturisme, som har langtidsvirkninger på godt og ondt i
lokalsamfund andre steder. Rejser som videnskabelige ekspeditioner på jorden
er blevet udvidet til videnskabelige ekspeditioner ud i rummet og har været
en drivkraft for udvikling af nye former for viden og teknologi.

Som følge af naturkatastrofer, fattigdom, undertrykkelse, krige og
globalisering opgiver mennesker deres hidtidige bopæl og eksistens og rejser
af sted ad usikre veje. For nogle går rejsen til et midlertidigt eksil fra
det hjemland, de længes tilbage til; for andre bliver mødet med det fremmede
en mulighed for en helt ny tilværelse.