Trine Dahl-Jensen | VG3

Trine Dahl-Jensen

Trine Dahl-Jensen er geolog og var med på Galathea som togtleder syd for Australien.

Trine Dahl-Jensen er seniorforsker ved GEUS i Geofysisk Afdeling.

Trine Dahl-Jensen er seniorforsker ved GEUS.

Om Trine Dahl-Jensen se: Trine Dahl-Jensen ved GEUS.

Om Trine Dahl-Jensen arbejder også i Grønland og Arktis se: Trine Dahl-Jensen ved Kontinentalsokkelprojektet.

Trine Dahl-Jensen var togtleder på Galathea 3 fra Perth til Sydney hvilket er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’. Trine var togtleder på etaperne 8 og 9.

Videos

Geologisk metoder med seismiske lydbølger, MultiBeam scanner og undervandsvideo afsøger karbonatbanker ved Australien.

Følg geologerne der med seismik studerer klima og havstrømme i kalkbanker gennem 2 mio. år syd for Australien.

Per Trinhammer undersøger geologien seismisk i havbunden ud for Australien med trykluft i 'airgun' og hydrofoner.