Philip Kruse Jakobsen | VG3

Philip Kruse Jakobsen

Philip Kruse Jakobsen er lektor i fysik og naturgeografi ved Silkeborg Gymnasium
deltager i styregruppen for VirtuelGalathea3. Philip Kruse Jakobsen har
en Ph.D. i fysisk oceanografi og klimamodellering fra DMI og Københavns
Universitet samt en kandidatgrad i fysik og geografi ved Roskilde
Universitet. Philip Jakobsen har tidligere undervist på Haslev
Seminarium og deltager i dag desuden i en række projekter vedr.
undervisning og udvikling af undervisningsmaterialer indenfor
naturvidenskab.