Peter Rask Møller | VG3

Peter Rask Møller

Peter Rask Møller fanger helt ny art af fisk i det iskolde hav ved Antarktis og studerer fiskenes evolution.

Peter Rask Møller, Ph.D og lektor er fiskekurator ved Zoologisk Museum KU.

Peter Rask Møller, Ph.D og lektor er fiskekurator ved Zoologisk Museum KU.

Læs om Peter Rask Møller her: Peter Rask Møller ved ZMUC

Peter Rask Møller ledede projektet om Dybhavsfisk ved Antarktis og deltog ombord.

Projektet Dybhavsfisk ved Antarktis – polare fisks evolution er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’. Projektet deltog på etape 12 ved Antarktis.

Videos

En helt ny fiskeart fra dybhavet - 1100 m nede - nær Antarktis findes af Peter Rask Møller. Hvordan kan den beskyttes?

En film om Galathea 3 rejsen rundt om Jorden.