Niels Kristian Højerslev | VG3

Niels Kristian Højerslev

Niels Kristian Højerslev er lektor på Niels Bohr Instituttet  
ved Københavns Universitet. Niels er uddannet oceanograf i 1971 og
licentiat fra 1973 i fysisk oceanografi. Niels har en doktorgrad i
fysisk oceanografi fra 1986 omhandlende de optiske egenskaber af
havvand. Det drejer sig om metoder til at kortlægge klorofyl i havet i
overfladevandet. Samtidig underviser Niels i fysisk oceanografi og har
skrevet lærebøger om emnet. I VirtuelGalathea3 er Niels ansvarlig for
forklaringer af oceanets fysik og om optiske satellitdata af havets
farve. Niels har i mere end 35 år løbende formidlet fysisk oceanografi
for læg og lærd i universitetsudgivelser, dagblade, fagblade samt i
forsamlinger, radio og TV. Mere oplysning på link  og link.

Stages