Morten Bjergager | VG3

Morten Bjergager

Morten Bjergager er geolog med ekspertise i kalkaflejringer og studerer kalkbanker syd for Australien.

Morten Bjergager er post. doc. ved Københavns Universitet.

Morten Bjergager er Ph.D. i geologi og Post. Doc. ved Københavns Universitet.

Om Morten Bjergager se: Morten Bjergager ved GEUS.

Morten har en PhD i geologi om kalk ved Stevns.

Morten Bjergager deltog på Galathea 3 i geologi-projektet om Karbonatbanker ved den sydaustralske sokkelrand.

Projektet Karbonatbanker ved den sydaustralske sokkelrand er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’. Projektet deltog på etape 8 syd for Australien.

Videos

Geologisk metoder med seismiske lydbølger, MultiBeam scanner og undervandsvideo afsøger karbonatbanker ved Australien.

Følg geologerne der med seismik studerer klima og havstrømme i kalkbanker gennem 2 mio. år syd for Australien.

Per Trinhammer undersøger geologien seismisk i havbunden ud for Australien med trykluft i 'airgun' og hydrofoner.