Kim Aarestrup | VG3

Kim Aarestrup

Kim Aarestrup forsker i ål - nu en truet dyreart - i Sargassohavet med moderne teknikker.

Kim Aarestrup er seniorforsker ved DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, Afd. for Ferskvandsfiskeri i Silkeborg.

Kim Aarestrup er seniorforsker ved DTU Aqua.

Læs om Kim Aarestrup ved DTU Aqua .

Kim deltager i projektet 'Den europæiske ål i Sargassohavet'.

Projektet Den europæiske ål i Sargassohavet er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’. Projektet deltog på etape 17 i Sargassohavet.

Videos

Kim Aarestrup arbejder i 'Åle-projektet' og fortæller om ålens vilkår og hvordan undersøgelserne foregår.

Den europæiske ål i Sargassohavet er truet. Kim Aarestrup undersøger ålens ynglested i Sargassohavet.