John Boserup | VG3

John Boserup

John Boserup er en kreativ geo-tekniker som sørger for at geologiske sedimentprøver kommer med op.

John Boserup er laboratoriefuldmægtig ved GEUS.

John Boserup er laboratoriefuldmægtig ved GEUS .

John Boserup deltog på Galathea 3 i geologi-projektet om Karbonatbanker ved den sydaustralske sokkelrand.

Projektet Karbonatbanker ved den sydaustralske sokkelrand er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’. Projektet deltog på etape 8 syd for Australien.

Videos

Geologisk metoder med seismiske lydbølger, MultiBeam scanner og undervandsvideo afsøger karbonatbanker ved Australien.

Følg geologerne der med seismik studerer klima og havstrømme i kalkbanker gennem 2 mio. år syd for Australien.

Per Trinhammer undersøger geologien seismisk i havbunden ud for Australien med trykluft i 'airgun' og hydrofoner.