Henning Adsersen | VG3

Henning Adsersen

Henning Adsersen følger planterne på Galapagos gennem mange år og gennem Galathea.

Lektor Henning Adsersen, Biologisk Institut, Københavns Universitet ved Afdelingen for Populationsbiologi.

Lektor Henning Adsersen, Biologisk Institut, Københavns Universitet.

Læs om Henning Adsersen på KU .

Henning Adsersen deltager i projektet Plantepopulationer og plantesamfund på Galapagos .

Projektet Plantepopulationer og plantesamfund på Galápagos er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’. Projektet var landbaseret på Galapagos.

Projects

fig1-crop.jpg

- planter har også et sexliv.

Videos

På Galapagos studerer Henning Adsersen, Marianne Philipp, Rikke, Kasper, Signe og Christina m.fl. de særegne planter.

Stages