Frank Landkildehus | VG3

Frank Landkildehus

Frank Landkildehus undersøger fisk i søer på Azorerne og sammenligner med fisk i søer i andre klimater.

Frank Landkildehus er forsker ved Danmarks Miljøundersøgelser, Afdelingen for Ferskvandsøkologi, Silkeborg, Aarhus Universitet.

Frank deltog i projektet Søernes biologi langs klimagradienter som er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’.

Projektet er også beskrevet her
http://viden.jp.dk/galathea/forskning/forskningsprojekter/default.asp?ci...

Der er oplysning om Frank Landkildehus her fra JP.

Videos

Frank Landkildehus fisker på Azorerne for at sammenligne fisksamfund i forskellige klimaer. Hvilke ændringer er på vej?

Stages