Finn Surlyk | VG3

Finn Surlyk

Professor i geologi Finn Surlyk studerer karbonatbanker syd for Australien og var togtleder fra Galapagos til St. Croix.

Finn Surlyk, Dr. Scient. er professor i geologi ved Københavns Universitet, Institut for Geografi og Geologi.

Finn Surlyk er professor i geologi ved Københavns Universitet, Institut for Geografi og Geologi.

Om Finn Surlyk se: Finn Surlyk ved KU.

Finn Surlyk deltog på Galathea 3 i geologi-projektet om Karbonatbanker ved den sydaustralske sokkelrand.

Projektet Karbonatbanker ved den sydaustralske sokkelrand er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’. Projektet deltog på etape 8 syd for Australien.

Finn Surlyk var togtleder på Galathea 3 fra Galapagos til St. Croix hvilket er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’. Finn var togtleder på etaperne 15 og 16.

Videos

Geologisk metoder med seismiske lydbølger, MultiBeam scanner og undervandsvideo afsøger karbonatbanker ved Australien.

Følg geologerne der med seismik studerer klima og havstrømme i kalkbanker gennem 2 mio. år syd for Australien.

Per Trinhammer undersøger geologien seismisk i havbunden ud for Australien med trykluft i 'airgun' og hydrofoner.