Andre Visser | VG3

Andre Visser

Andre Visser studerer oceanet i projektet om plankton i Det Indiske Ocean.

Andy Visser er seniorforsker ved DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet. Afd. for Havøkologi og Akvakultur.

Andre Visser er seniorforsker. Info findes ved Andre Visser på DTU Aqua . Se også CV for Andre Visser .

Andre arbejder i projektet om plankton i Det Indiske Ocean.

Andre er på facebook

Projektet Struktur og funktion af planktonfødekæden i Det Indiske Ocean fra Cape Town til Broome er beskrevet i bogen fra Dansk Ekspeditionsfond ’Galathea 3 2006-2007’. Projektet deltog på etape 7.

Videos

The video was made for the Galathea visit in Chile and include Bertel Haarder, scientists, students and crew.