Øvelse 8: Mand eller kvinde? – studér bækkenet | VG3

Projecter »

4144
Projekt
Øvelse 8: Mand eller kvinde? – studér bækkenet

I figuren er tegnet to bækkener – henholdsvis et kvindeligt og et mandligt bækken.

08-08-2011 14-22-46.jpg

Find forskellene på de to bækkener.

Hvad synes du er den tydeligste forskel?

Knogler

Læs om hvordan man går videnskabeligt til værks for at få oplysninger fra et skelet.

Isotoper og kulstof 14 metoden

Arkæologerne kan få en idé om hvor gammel knoglen er ved hjælp af kulstof-14 metoden.

Fødens isotop-værdier

Når man skal studere gamle knogler, kan man også se på oxygenindholdet i knoglen. Vi drikker alle vand gennem livet.

Baggrundsviden - Tænder

Man kan få meget at vide om et menneskes liv ved at studere tænderne.

Tandsæt

Forskellige dyrearter har forskellige tandsæt. Menneskene har normalt 32 tænder, men en hest har fx 42 tænder i sit tandsæt.

Tandudvikling

Man kan se på tænderne hvor gammel tændernes ejer er.