Øvelse 3: Undersøg hvordan dine led virker | VG3

Projecter »

4144
Projekt
Øvelse 3: Undersøg hvordan dine led virker

Er det hængselled, kugleled eller drejeled?

Knogler

Læs om hvordan man går videnskabeligt til værks for at få oplysninger fra et skelet.

Isotoper og kulstof 14 metoden

Arkæologerne kan få en idé om hvor gammel knoglen er ved hjælp af kulstof-14 metoden.

Fødens isotop-værdier

Når man skal studere gamle knogler, kan man også se på oxygenindholdet i knoglen. Vi drikker alle vand gennem livet.

Baggrundsviden - Tænder

Man kan få meget at vide om et menneskes liv ved at studere tænderne.

Tandsæt

Forskellige dyrearter har forskellige tandsæt. Menneskene har normalt 32 tænder, men en hest har fx 42 tænder i sit tandsæt.

Tandudvikling

Man kan se på tænderne hvor gammel tændernes ejer er.