Øvelse 6: Tænder og tandsæt | VG3

Projecter »

4144
Projekt
Øvelse 6: Tænder og tandsæt

Studér selv skolens kraniesamling og beskriv tandsættet (notér tandformlen).
Diskutér hvorfor tænderne ser ud som de gør.
Overvej hvor dyret lever og hvad de spiser.
Hvad betyder tilpasning for tænderne?
Nogle beskriver tænderne som gumletænder og dræbertænder – hvad menes der mon med det?

Knogler

Læs om hvordan man går videnskabeligt til værks for at få oplysninger fra et skelet.

Isotoper og kulstof 14 metoden

Arkæologerne kan få en idé om hvor gammel knoglen er ved hjælp af kulstof-14 metoden.

Fødens isotop-værdier

Når man skal studere gamle knogler, kan man også se på oxygenindholdet i knoglen. Vi drikker alle vand gennem livet.

Baggrundsviden - Tænder

Man kan få meget at vide om et menneskes liv ved at studere tænderne.

Tandsæt

Forskellige dyrearter har forskellige tandsæt. Menneskene har normalt 32 tænder, men en hest har fx 42 tænder i sit tandsæt.

Tandudvikling

Man kan se på tænderne hvor gammel tændernes ejer er.