Tórshavn - Narsarsuaq | VG3

Title

Tórshavn - Narsarsuaq

Ekspeditionen med kurs fra Færøerne til Grønland som vi anløber den 24.8.2006.

Tabs for stage landing page

Sonnenschein et al 2016 ISMEJ

Havet er fyldt med bakterier - der er omkring en million bakterier pr. milliliter havvand. Bakteriegruppen Roseobacter lever i havet. Det er en såkaldt marin bakterie.

c.jpg

Menneskelig aktivitet som industri, transport, opvarmning og landbrug har ændret atmosfærens sammensætning dramatisk.

Forslag til introfoto3.jpg

Under hele Galathea-ekspeditionen blev baggrundsstrålingen registreret af en GM-tæller og noteret hvert 10. minut. Disse data er til rådighed på hjemmesiden http://www.soldata.dk.

luft.jpg

Hvad betyder det at vi får mere CO2 i atmosfæren? På Galathea blev mængden af CO2 i både vand og luft målt på hele ruten.

co2-forside.jpg

CO2 udveksles mellem atmosfære og hav. Her kan du lære om hvordan og hvorfor.

Picture1-3.jpg

Kan man få fat i DNA fra bakterier dybt under havets overflade, så kan man måske også opdage nye og brugbare enzymer.

image003.gif

Fytoplankton er meget små planter (ca. en tiendedele millimeter). De bliver spist af dyre-plankton, fisk eller hvaler.

sat_egnos.jpg

GPS har gjort mange opgaver i samfundet lettere, lige fra navigering og kortlægning til direkte interkontinental kommunikation.

_MG_6152 (2).JPG

Mange skibe er lavet af jern. Jern ruster, når det kommer i kontakt med saltvand. Lær hvad man gør, for at undgå dette.

gulfstream_THEME_200.jpg

Golfstrømmen som en ”flod i havet” eller som en varm jetstrøm.

hav.jpg

Havets CO2optag: En undersøgelse af hvor og hvordan luftens og havets temperaturer påvirker!

havis-grønland.jpg

Analyser havisen ved hjælp af radarbilleder. Hvad indflydelse har havisen for skibsfart, global opvarmning og Grønland?

1.jpg

Havoverfladens areal dækker 70,9 % af Jorden og havets temperatur spiller en afgørende rolle for vores 'blå' planet.

fig1.jpg

Havtemperaturens daglige variationer tæt ved overfladen.

Hullet i ozonlaget slipper flere ultraviolette stråler ned til Jorden. Det kan give mere hudkræft og skade dyr og planter.

intro-billede.jpg

Formålet med Galathea 3 var at styrke dansk forskning og formidling. Hvad forstår man egentlig ved forskning og formidling?

WEATHER_13_S.jpg

Ved hjælp at satellitbilleder og målinger fra skibet kan ud følge det aktuelle vejr. Lav din egen 24 timers vejrudsigt.

Tyngde_2_L.jpg

Jordens tyngder kortlægges fra satellit målinger. Tyngden er vigtig for navigation, sikkerhed til søs, oliesøgning, mm.

Figur9.jpg

Grønlands ekstreme klima er bestemt af kolde og varmere havstrømme langs dets kystområder samt indlandsisen.

CTD.jpg

Det bliver varmere. Havet stiger og mange arter på jorden er truede. Hvad sker der med vores natur?

Grønland.jpg

Kviksølv er det eneste tungmetal, der fordamper ved almindelige udendørs temperaturer. Det spredes let og er giftigt.

Marsvin - wikipedia.jpg

Delfiner, hvaler og marsvin kommunikerer ved hjælp af lydsignaler enten ved klik-lyd eller ved høje eller dybe toner.

For at kunne beskytte dyr er det vigtigt at vide så meget om dem som muligt. Her er lyd en vigtig kilde til information om livet i havet.

mf01.jpg

Miljøprøver af mudder fra havbunden, bunddyr og fisk har givet os den første globale miljøbank.

Havet er kæmpestort - over 70 % af Jordens overflade er sammenhængende vandmasser.

1 Bakterier og virus i vandprve efter farvning.JPG

DOM, opløst organisk stof indeholder 97% af al kulstof i verdenshavet.

fig6-RadarCS3_6_L.jpg

Satellitbilleder optaget med radar bruges til at kortlægge havis og isbjerge, dag og nat, gennem skyer og regn.

RadarCS1_10_L.jpg

Med satellit kan man overvåge farvandene og lokalisere miljøforurening af olieudslip.

Img0003.jpg

og andre marine bakterier som kilde til antibakterielle stoffer.

HavHojde_1_L.jpg

Altimetrisatellitter måler afstanden til havets overflade med en nøjagtighed på få centimeter med radar.

satellit.jpg

af havets overflade på Galathea 3

Picture1.jpg

Satellitbilleder af Jorden. Lær hvordan du kan læse og forstå billeder taget af satellitter.

VG3-solen-foto-01.jpg

Solskin over hele jorden: Kortlægning af solens indstråling over verdenshavene.

Det kommer fra det ydre rum...siver op gennem undergrunden. Det rammer os, uden vi ser det, lugter det eller mærker det. Alligevel er det helt naturligt.

model1.jpg

Lav dine egne vejr udsigter - Præcis som meteorologerne!

ballon2.jpg

På Galathea 3 blev der undervejs lavet vejrudsigter, så man kunne vælge den bedste rute og forberede sig på rejsevejret.

IMG_5503.jpg

- hvorfor Galathea 3 ikke blev Galathea 2.

g3rute.jpg

Når Vædderen sejler på verdens syv have betyder vinden meget for, hvordan rejsen bliver.

Wind_1_L.jpg

’Den uophørlige vind!’.
Kortlægning af vinden over havet. Hvordan gøres det og hvorfor?

Kommandør og chef for Vædderen Carsten Schmidt fra København til Sydney.

Ellen Kirstine Lyhne, laboratoriefuldmægtig, DTU Center for Mikrobiel Bioteknologi studerer Roseobakter-bakterien.

Jakob Strand forsker i forurening med tungmetaller i mudderprøver fra havets bund.

Jakob Tougaard undersøger delfiner og hvaler jorden rundt blandt andet deres lyde i oceanet og deres historie.

Jan H. Christensen forsker i oliestoffer som miljøforurening i havet mellem København, Grønland og Azorerne.

Jens Tang Christensen arbejder med kulstofkredsløbet og den biologiske pumpe.

Karen Marie Hilligsøe, post.doc. ved Biologisk Institut, Aarhus Universitet studerer alger og kulstofkredsløbet.

CO2 målinger og modellering mellem luft og hav kloden rundt i Kulstofprojektet, ansvarlig for den atmosfæriske del.

Roseobacter-bakterier – havets stjerner. En undersøgelse jorden rundt om bakterier i krig med hinanden.

Naja Mikkelsen undersøger klima og miljø fra geologiske borekerner.

Niels Nørgaard-Pedersen studerer klima på geologisk tidsskala.

Nikolaj Blom er professor ved DTU studerer sammen med sin bror Rasmus dna og enzymer fra polarhavene.

Rasmus Blom dir. EIKON+Partners studerer dna fra polarhavene for at finde nye enzymer.

Susannah Keller Finn gymnasieelev var med på Galathea nær Grønland.

Thomas Ehlers gymnasieelev var med på Galathea nær Grønland.

aal.jpg

English subtitles (24:50). Around the globe with Galathea 3. Part 1.

IMG_0175.jpg

Vist på tv juli 2010 (24:50).

IMG_8123.jpg

Vist på tv juli 2010 (24:45).

vaedder.jpg

English subtitles (24:45). Around the globe with Galathea 3. Part 2.

IMG_6949.jpg

English subtitles (24:20). Around the globe with Galathea 3. Part 3.

IMG_2402.jpg

Vist på tv juli 2010 (24:20).

10-Dagbog-Farvel.jpg

Se og hør om Galathea 3 ekspeditionen her på ved hjemad med klip fra mange steder kloden rundt.

IMG_7066.jpg

Galathea 3 med rigtig god forklaring på den naturvidenskabelige metode (25:20)

The video was made for the Galathea visit in Chile and include Bertel Haarder, scientists, studen

galatheas-oeje.jpg

Galathea's Eye (in English). Story on Galathea 3 and use of satellite images.

Ellen Kirstine Lyhne undersøger roseobacter bakterien og Karen Marie Hilligsøe undersøger alger.

54-Satellite-Eye.jpg

Niels Kristian Højerslev fortæller om satellitmålinger af Jordens temperatur: Moder Jord har febe

Vædderens kanon afprøves ved et lille isbjerg i Grønland af Søværnet under Galathea togtet.

 • Week34_2006_Full.jpg
 • Week35_2006_Full.jpg
 • IMG_3303.jpg
 • IMG_3315.jpg
 • IMG_3329.jpg
 • IMG_3350.jpg
 • IMG_3366.jpg
 • IMG_3408.jpg
 • IMG_3491.jpg
 • IMG_3506.jpg
 • IMG_3521.jpg
 • IMG_3594.jpg
 • IMG_3630.jpg
 • IMG_3667.jpg
 • IMG_3735.jpg
 • IMG_3745.jpg
 • IMG_3753.jpg
 • IMG_3768.jpg
 • IMG_3789.jpg
 • IMG_3796.jpg
 • IMG_3803.jpg
 • IMG_3809.jpg
 • IMG_3812.jpg
 • IMG_3818.jpg
 • IMG_3821.jpg
 • IMG_3844.jpg
 • IMG_3871.jpg
 • IMG_3915.jpg
 • IMG_3968.jpg
 • IMG_3986.jpg
 • IMG_4085.jpg
 • IMG_4114.jpg
 • IMG_4150.jpg
 • IMG_4207.jpg
 • IMG_4262.jpg
 • IMG_4278.jpg
 • IMG_4279.jpg
 • IMG_4313.jpg
 • IMG_4321.jpg
 • IMG_4607.jpg
 • IMG_4613.jpg
 • IMG_4634.jpg
 • IMG_4717.jpg
 • IMG_4722.jpg
 • IMG_4733.jpg
 • IMG_4750.jpg
 • IMG_4756.jpg
 • IMG_4856.jpg
 • IMG_4873.jpg
 • IMG_4916.jpg
 • IMG_4936.jpg
 • IMG_4965.jpg
 • IMG_4999.jpg
 • IMG_5013.jpg
 • IMG_5033.jpg
 • IMG_5126.jpg
 • IMG_5086.jpg
 • IMG_5089.jpg
 • IMG_5047.jpg
 • IMG_5057.jpg
 • IMG_5118.jpg
 • IMG_5141.jpg
 • IMG_5171.jpg
 • IMG_5228.jpg
 • IMG_5235.jpg
 • IMG_5269.jpg
 • IMG_5370.jpg
 • IMG_5437.jpg
 • IMG_5451.jpg
 • IMG_5469.jpg
 • IMG_6991.jpg
 • IMG_7031.jpg