Miljøfremmede stoffer i havet | VG3

Miljøfremmede stoffer i havet

Havet er kæmpestort - over 70 % af Jordens overflade er sammenhængende vandmasser. Gennem tiderne har mennesker hældt mange forskellige affaldsstoffer i havet, hvor det bagefter ikke har kunnet ses - eller måles. Man har tænkt, at i havet forsvandt det nok....

De affaldsstoffer vi udleder til havet er fremmede for det marine miljø - de er miljøfremmede. Miljøfremmede stoffer i havet forsvinder ikke bare. De kan måles, når der er meget nok - når koncentrationen af stofferne siger. Det har indflydelse på de organismer, der lever i havet.