Satellitdata og remote sensing analyse | VG3

Projecter »

Satellitdata og remote sensing analyse

Satallitdata der bruges i denne øvelse stammer fra QuickBird og Landsat satelliterne.

Satallitdata der bruges i denne øvelse stammer fra hhv. QuickBird (QB) og Landsat satelliten. QuickBird optager satellitbilleder med en meget høj rumlig opløsning på kun 0.6 m og optager informationer om jordens overflade i forskellige dele af det elektromagnetiske spektrum. Billedet som anvendes i denne opgave er fra den 7. oktober 2006. Se tekniske specifikationer for QB data nedenfor i tabel 1.

Tabel 1: Tekniske specifikationer QuickBird

Kanal Spektrale kanaler Elektromagnetisk spektrum Rumlig opløsning
1 0,45 - 0,52 μm Blå 2,4m
2 0,52 - 0,60 μm Grøn 2,4m
3 0,63 - 0,69 μm Rød 2,4m
4 0,76 - 0,90 μm Nærinfrarød 2,4m
5 0,45 – 0,90 μm Pankromatisk (Sort/Hvid) 0,60m

Herudover anvendes data fra Landsat satellitten som er et eksempel på en satellit der optager data i medium rumlig opløsning på 28.5 meter. Landsat optager billeder af jordens overflade i forskellige dele af det elektromagnetiske spektrum. Landsatbilledet som anvendes i denne opgave er fra den 3. marts 2001.

Kanal Spektrale kanaler Elektromagnetisk spektrum Rumlig opløsning
1 0,45 - 0,52 μm Blå 28.5m
2 0,52 - 0,60 μm Grøn 28.5m
3 0,63 - 0,69 μm Rød 28.5m
4 0,76 - 0,90 μm Nærinfrarød 28.5m
5 1,55 -1,75 μm Infrarød 28.5m
6 10,42-12,50 μm Thermal Infrarød 57m
7 2,08-2,35 μm Infrarød 28.5m
8 0,52 – 0,90 μm Pankromatisk (Sort/Hvid) 14.25m

Ved at kombinere informationer fra de forskellige elektromagnetiske kanaler kan man fremstille forskellige farvebilleder. Især er den nærinfrarøde kanal 4 interessant, da grønne planter kraftigt reflekterer lys i denne del af spektret, da de ikke kan benytte det i deres fotosyntese.

Ligeledes er det interessant at der for begge satellitters vedkommende findes de såkaldte pankromatiske kanaler som har en bedre rumlig opløsning end de øvrige kanaler. Ved hjælp af det pankromatiske bånd med den høje rumlige opløsning kan der laves en transformation af de multispektrale bånd, således at de resulterende billeder har farverne og informationen fra de multispektrale bånd og detaljeringsgraden fra det pankromatiske billede. På denne måde optimeres billederne så man får mest mulig information ud af dem.
Klik her for at få en generel introduktion til begreber og metoder i forbindelse med analyse af satellit billeder link http://galathea3.emu.dk/satelliteeye/casestudies/copenhagen/back.html.

Indledning

Bellona er en lille ø beliggende i det syd-vestlige Stillehav som en del af øriget Salomonøerne.

Bellona og Geomorfologi

Bellona er en ”hævet atol” med høje kystklinter bestående af det gamle koralrev.

Befolkningen på Bellona

Forskerholdet der besøgte Bellona undersøger befolkningsforholdene og ressourceudnyttelsen på øen.

Satellitdata og remote sensing analyse

Satallitdata der bruges i denne øvelse stammer fra QuickBird og Landsat satelliterne.

Digital højdemodel

En digital højdemodel er en måde at vise jordoverfladens højdevariationer på. Her bruges SRTM data fra Endeavour.

GIS

GIS (Geographic Information System) kan på dansk oversættes til geografisk informationssystem.

LEOWorks, ESA/EDUSPACE billedbehandlingssoftware

Satellitbilleder kan visualiseres og analyseres på computer i LEOWorks.