GIS | VG3

Projecter »

GIS

GIS (Geographic Information System) kan på dansk oversættes til geografisk informationssystem.

GIS er en forkortelse af Geographic Information System, som på dansk kan oversættes til geografisk informationssystem. GIS anvendes til på digital form at holde styr på og analysere kort og data knyttet til en bestemt geografisk lokalitet (geodata).
Et GIS egner sig godt til at sammenligne og sammenholde data fra forskellige kilder. Før GIS vandt indpas brugte man den såkaldte madpapirsmodel til at undersøge data fra forskellige kilder. Ved at overføre forskellige temaer fra forskellige kilder til madpapir eller et andet transparent medie kunne flere temaer sammenlignes, ved at lægge ”madpapiret” ovenpå hinanden. Heldigvis findes der i dag adskillige GIS software pakker som kan anvendes når geodata skal analyseres.
I billedbehandlingsprogrammet LEOWorks fra ESA/Eduspace er det muligt at analysere satellitbilleder samt at indlæse GIS temaer. Det kræver at GIS temaet er geokodet på samme måde som satellitbilledet. Dette gælder for de data, der foreligger her.
GIS data som er tilgængelige i denne øvelse er:

  • Opdyrket2006.shp
  • Opdyrket1966.shp
  • Opdyrket2006.kml (Google Earth)
  • Opdyrket1966.kml (Google Earth)


Indledning

Bellona er en lille ø beliggende i det syd-vestlige Stillehav som en del af øriget Salomonøerne.

Bellona og Geomorfologi

Bellona er en ”hævet atol” med høje kystklinter bestående af det gamle koralrev.

Befolkningen på Bellona

Forskerholdet der besøgte Bellona undersøger befolkningsforholdene og ressourceudnyttelsen på øen.

Satellitdata og remote sensing analyse

Satallitdata der bruges i denne øvelse stammer fra QuickBird og Landsat satelliterne.

Digital højdemodel

En digital højdemodel er en måde at vise jordoverfladens højdevariationer på. Her bruges SRTM data fra Endeavour.

GIS

GIS (Geographic Information System) kan på dansk oversættes til geografisk informationssystem.

LEOWorks, ESA/EDUSPACE billedbehandlingssoftware

Satellitbilleder kan visualiseres og analyseres på computer i LEOWorks.