Befolkningen på Bellona | VG3

Projecter »

Befolkningen på Bellona

Forskerholdet der besøgte Bellona undersøger befolkningsforholdene og ressourceudnyttelsen på øen.

Bel_4_L.jpg

Bel_3_L.jpg

En del af opgaven for det forskerhold der besøgte Bellona i forbindelse med Galathea 3 ekspeditionen var at belyse befolkningsforholdene og ressourceudnyttelsen på øen.
Bel_4_L.jpg

I forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse hvor alle husholdninger på øen blev besøgt kunne det konkluderes, at der bor 860 mennesker fast på Bellona. Da Sofus Christiansen lavede en lignende undersøgelse 40 år tidligere var befolkningstallet på 570 personer.
Indledning

Bellona er en lille ø beliggende i det syd-vestlige Stillehav som en del af øriget Salomonøerne.

Bellona og Geomorfologi

Bellona er en ”hævet atol” med høje kystklinter bestående af det gamle koralrev.

Befolkningen på Bellona

Forskerholdet der besøgte Bellona undersøger befolkningsforholdene og ressourceudnyttelsen på øen.

Satellitdata og remote sensing analyse

Satallitdata der bruges i denne øvelse stammer fra QuickBird og Landsat satelliterne.

Digital højdemodel

En digital højdemodel er en måde at vise jordoverfladens højdevariationer på. Her bruges SRTM data fra Endeavour.

GIS

GIS (Geographic Information System) kan på dansk oversættes til geografisk informationssystem.

LEOWorks, ESA/EDUSPACE billedbehandlingssoftware

Satellitbilleder kan visualiseres og analyseres på computer i LEOWorks.